Mitä olet etsimässä?

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu on hyväksytty

Energiateollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n välinen neuvottelutulos Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Vientialoilla muodostuneen yleisen linjan mukainen sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja sen piirissä on noin 7 300 ylempää toimihenkilöä.

Sopimuskausi alkaa 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2025.
Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024
palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei synny,
korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja palkkarakenteen
mukaisesti vuosina 2023 ja 2024.

Energiateollisuus ry:n työmarkkinoista vastaava johtaja
Timo Yli-Koivisto on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen.

”Sopimus on yleisen linjan mukainen. Huomion arvoista on,
että paikallisesti sovittava palkkaratkaisu on ensisijainen vaihtoehto. Tämä
mahdollistaa yrityksen liiketoiminnallisen ja taloudellisen tilanteen
huomioimisen molempina vuosina. Mikäli sopua palkkaratkaisusta ei paikallisesti
löydetä, palkkoja korotetaan ns. perälaudan mukaisesti, jossa on molempina
vuosina yrityskohtainen erä”, Yli-Koivisto sanoo.

Vuoden 2023 korotukset

Kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 12,5 %:n
kertakorvaus laskettuna ylemmän toimihenkilön kuukausipalkasta
luontoisetuineen. Lisäksi 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta ylempien toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan
3,0 % yleiskorotuksella, ellei paikallisesti ole toisin sovittu. Samana
ajankohtana korotetaan palkkoja myös 0,5 % yrityskohtaisella erällä, joka
jaetaan työnantajan päättämällä tavalla.

Vuoden 2024 korotukset

Ellei paikallisesti toisin sovita, korotetaan ylempien
toimihenkilöiden kuukausipalkkoja 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta 1,3 %:n yleiskorotuksella. Samana ajankohtana
korotetaan palkkoja myös 1,2 % yrityskohtaisella erällä, joka jaetaan
työnantajan päättämällä tavalla.

Tasa-arvoisempi perhevapaaratkaisu

Palkkaratkaisun lisäksi osapuolet sopivat perhevapaiden
palkanmaksua koskevan sopimusmääräyksen uudistamisesta aiempaa
tasa-arvoisemmaksi siten, että ei-synnyttävän vanhemman palkalliset
perhevapaapäivät lisääntyivät selvästi aiempaan nähden. Myös molemmilla
adoptiovanhemmilla on jatkossa oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen.
Perhevapaita koskevat sopimusmääräykset muutettiin muiltakin osin vastaamaan
vuonna 2022 tullutta perhevapaauudistusta.

Vaikka palkallisten perhevapaapäivien lisääminen
nostaakin alan yritysten kustannuksia, saatiin kustannusten nousu kompensoitua
täysimääräisesti tasapainoisella ratkaisulla, jossa muita työehtosopimuksen
määräyksiä muutettiin yritysten kustannuksia vähentävällä tavalla.

Lisäksi työehtosopimuksessa sovittiin liittojen
yhteisistä työryhmistä, jotka sopimuskauden aikana käsittelevät alan
vetovoimaisuuteen ja tulevaisuuden osaajatarpeisiin liittyviä kysymyksiä sekä
etätyöhön liittyviä käytäntöjä.

”Olen tyytyväinen siihen, että perhevapaita uudistettiin
tasa-arvoisemmiksi ja miten muutoksesta aiheutuvat kustannukset kompensoitiin
työehtosopimusteksteissä. Kiitos sekä neuvottelukumppaneille, että
neuvotteluissa mukana olleille neuvottelukunnille”, Yli-Koivisto sanoo.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun