Mitä olet etsimässä?

Vesilakiin ehdotetaan muutoksia kalatalousvelvoitteiden määräämiseksi jälkikäteen

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muutoksia vesilakiin. Vesilakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset uuden kalatalousvelvoitteen, kalatalousmaksun tai niiden yhdistelmän määräämisestä sellaisen vesivoimalaitoksen lupaan, johon sellaista ei sisälly. Valmistelu on tehty Marinin hallitusohjelman pohjalta.

”Mahdollisen sääntelyn lähtökohtana pitää olla todellinen mahdollisuus palauttaa kalakanta jokeen kohtuullisin kustannuksin”, toteaa Energiateollisuus ry:n vesivoima-asiantuntija Marja Rankila. ”Sääntelyn tulee olla ennakoitavaa ja yhdenmukaista sekä nykyisen lain että eri toimijoiden näkökulmasta, ja uusien toimenpiteiden pitää perustua kokonaistarkasteluun, jossa punnintaan vaikuttaa vaelluskalaintressin lisäksi myös ilmastonmuutos ja energiaturva”, Rankila jatkaa.Lausuntoluonnoksessa ei riittävästi huomioida vaelluskalaintressin yhteiskunnallisia vaikutuksia, vaikka juuri vaelluskalaintressi on esityksen keskeinen tekijä ja omaisuuden suojaan puuttumisen peruste. Jotta vaelluskalaintressin perusteella voitaisiin rajoittaa omaisuuden suojaa, tulee siihen olla painava, todennettavissa oleva yhteiskunnallinen syy. Jos kalakannan palauttaminen kyseiselle vesistönosalle tai sen ylläpitäminen ei muiden vaellusesteiden, kutualueiden puuttuminen, veden laadun tai vastaavan syyn vuoksi ei ole mahdollista, on kyseenalaista, onko kalatalousmääräysten asettamiselle jälkikäteen perusteita.Energiateollisuus ry muistuttaa, että voimalaitokset, joilla ei ole kalatalousvelvoitteita, eivät ole laittomassa tilassa, vaan ne toimivat olemassa olevien lupien ja määräysten mukaan. Vesitalousluvat kuuluvat perustuslain turvaaman omaisuuden suojan piiriin, ja lainvoiman saaneen vesitalousluvan määräyksiin puuttuminen jälkikäteen on syystäkin tiukkaan säädeltyä. Lupamääräysten tarkistaminen tai uusien määräysten antaminen ei saa pääsääntöisesti sanottavasti vähentää hankkeesta saatavaa hyötyä, ja lisäksi hankkeesta vastaavalla on oikeus saada korvausta.Ehdotettu sääntely, jossa korvaus saadaan ainoastaan kohtuuttomista kustannuksista, ei täytä tätä edellytystä. Myös korvauksen sovittelu, joka kytketään omistusajan pituuteen, on ongelmallinen, ja asettaa toiminnanharjoittajat kohtuuttomaan asemaan. Lisäksi luvan hakijalla tulee olla oikeus vaatia lunastusta mikäli edellytykset täyttyvät. Näin varmistetaan toiminnanharjoittajan oikeusturva myös lunastustilanteissa.

Linkki
Energiateollisuus ry:n vastuullisuuslinjauksiin vesivoimasta: https://energia.fi/energiasta/vastuullisuus/miksi_vesivoima

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun