Mitä olet etsimässä?

Kaukoenergia kiinteistöjen ympäristöluokituksissa – Ramboll 2017

Ympäristöluokitusjärjestelmät ja arviointimenetelmät ovat yleistyneet viime vuosina kiinteistö- ja rakennusalalla. Suomessa on käytössä niin kansainvälisiä kuin kansallisia järjestelmiä. Tämän ympäristöpoolin rahoittaman selvityksen tarkoituksena on kuvata Suomessa yleisimmin käytössä olevien luokitusjärjestelmien keskeisin sisältö energianmyyjän näkökulmasta sekä kuvata energiayhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden painoarvo.

Selvityksessä tarkasteltiin viittä rakennusten
ympäristöluokitusjärjestelmää ja arviointimenetelmää: LEED, BREEAM, RTS
ympäristöluokitus, Joutsenmerkki sekä Green Building Council Finland ry:n Rakennusten
elinkaarimittarit. Työssä esitellään sekä uudisrakennuksille että olemassa
oleville rakennuksille suunnatut luokitusversiot.

Energiantuotantomuodolla on vaikutusta luokitukseen kaikissa
järjestelmissä. Työssä arvioitiin kaukoenergian vaikutusta esimerkkirakennuksen
avulla. Esimerkkitarkastelussa huomattiin, että rakennus voi saada lisähyötyä
kaukoenergian käytöstä kansainvälisissä luokitusjärjestelmissä, mutta
lopputulokseen vaikuttavat useat eri tekijät.

LEED ja BREEAM luokitusjärjestelmissä kaukoenergia voi
vaikuttaa usean eri arviointikriteerin kokonaistulokseen. Sen sijaan
Joutsenmerkissä sekä kansallisissa RTS ympäristöluokituksessa ja Rakennusten
elinkaarimittareissa energiayhtiön tuotteiden vaikutus jää hyvin vähäiseksi.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että luokitukset
huomioivat energiantuotannon vaikutukset monesta eri näkökulmasta.
Arviointikriteerit koostuvat aina kuitenkin useasta eri osavaatimuksesta,
joiden kaikkien on täytyttävä, jotta pisteet saavutetaan. Näin ollen pelkän
energiantuotannon suoraa vaikutusta saavutettavaan pistemäärään luokitusjärjestelmissä
on mahdotonta osoittaa yleispätevästi. Voidaan kuitenkin tunnistaa
energiantuotantoon liittyvät tekijät, joilla tulosta voidaan parantaa tai
joiden täyttyminen on välttämätöntä.

Energiayhtiöltä tarvitaan useita lähtötietoja, jotta rakennus
voi saada hyötyä energiayhtiön tuotteista ja palveluista. Selvityksen
liitteeseen on koottu lista näistä lähtötiedoista. Kansainvälisten
luokitusjärjestelmissä käytettyjen tarkastelutapojen erot sekä esimerkiksi
uusiutuvan energian määritelmien eroavaisuudet johtavat siihen, että
yhteneväisiä ohjeita energiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen
kehittämiseksi ei voi tehdä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Kaukoenergia_rakennusten_ymparistoluokituksissa_Loppuraportti (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun