Energiateollisuus ry:n jäsenyys

Energiateollisuus ry:llä (ET) oli vuoden 2018 alussa yhteensä 260 varsinaista jäsentä ja 70 yhteistoimintajäsentä.

ET:llä varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yhteisö, joka tai jonka jäsenet harjoittavat jotain alla mainittua elinkeinotoimintaa: 

  • sähkön tuotantoa, hankintaa, siirtoa, jakelua tai myyntiä


  • kaasun siirtoa ja jakelua
  • kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen tuotantoa, hankintaa, siirtoa, jakelua tai myyntiä
  • verkkojen ja voimalaitosten suunnittelua, toteutusta, käyttöä, kunnossapitoa tai rakentamista
  • muita alan palveluja

ET:n tehtävänä on edistää toimialan kehittämistä sekä valvoa ja kehittää kokonaisvaltaisesti jäsentensä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia toimintaedellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti. Työmarkkinaedunvalvonta voi ulottua yhtiö- tai yhteisömuotoisten oikeustoimikelpoisten vesihuoltoyritysten piiriin.

ET:n yhteistoimintajäsenenä voi olla alaan läheisesti liittyviä yrityksiä ja oppilaitoksia. Oppilaitoksina pidetään toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksia, opistotason oppilaitoksia sekä täydennys- ja/tai erityiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää ET:n hallitus kirjallisen jäsenhakemuksen perusteella.

Lisätietoja jäsenyydestä löytyy ET:n säännöistä.


Julkaisut

17.11.2016

ET:n säännöt

Liittokokouksen 16.11.2017 hyväksymät säännöt


Lisätietoja

JanneKerttula
Kerttula, Janne
Johtaja, palveluntuotanto ja jäsenpalvelut
Sähköpostiosoite: janne.kerttula@energia.fi
twitter-icon @JanneKerttula