Riittävät työvoimaresurssit alalle

Energiateollisuus ry:n työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että järjestön jäsenyrityksillä on tarjolla määrällisesti ja laadullisesti riittävät työvoimaresurssit nyt ja tulevaisuudessa. Työvoiman on lisäksi oltava kustannuksiltaan ja käytettävyydeltään yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä tukevaa. 

Energiateollisuuden tavoitteena on edistää tuottavuutta muun muassa joustavilla ja tarkoituksenmukaisilla työaikajärjestelyillä ja varmistaa työn yksikkökustannusten kilpailukykyisyys. Lisäksi pyritään lisäämään paikallista sopimista, tuetaan työvoiman saantia, vaikutetaan alan koulutukseen sekä edistetään työturvallisuutta  työurien pidentämistä.  

Energiateollisuuden työehtosopimuksia sovelletaan seuraavilla aloilla:
  • Sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän tuotanto
  • Sähkön, kaukolämmön ja kaukokylmän siirto, jakelu ja myynti
  • Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen ja kunnossapito; osa verkonrakennusyrityksistä jäseninä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ssä

Energiateollisuuden jäsenyritysten palveluksessa työskentelee noin 16 000 henkilöä, joista ET:n työmarkkinatoiminnan piirissä on noin 14 000. 

Palkkaratkaisut alan kilpailukyvyn tueksi

Energiateollisuus ry:n (ET) kannalta on tärkeää, että työehtosopimus ja palkkaratkaisu tukevat jäsenyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Nykyisen työehtosopimuksen soveltaminen edellyttää paikallisen tason sopimisosaamista ja rohkeutta uusien toimintamallien kehittämiseen. 

ET:n tavoitteena on neuvotella TES:n puitteissa uusia joustavia menettelyitä, joilla sekä työnantaja että työntekijä voittavat. Yhtiöiden olisi paikallisella tasolla voitava päättää tuottavuutensa kasvun pohjalta myös palkkakehityksestään.

Työmarkkinoiden sopeutuminen nopeisiin toimintatapojen muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti vaatii sopimusneuvotteluilta uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Palkkaratkaisun tulisi tukea energiayhtiöiden kilpailukykyä ulkomaisen kilpailun lisääntyessä.


Lisätietoja

laakska
Laaksonen, Kari
Johtaja
Sähköpostiosoite: kari.laaksonen@energia.fi
saimima
Saimio, Markus
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: markus.saimio@energia.fi