Energiateollisuus ry edistää pitkäjänteistä energiapolitiikkaa

 

Suomessa energia- ja ilmastopolitiikkaa on toteutettu jo useamman vuosikymmenen ajan. Suomen nykyisen hallituksen keskeisin työkalu tässä työssä on loppuvuodesta 2016 eduskunnalle annettava energia- ja ilmastostrategia, jolla Suomi panee omalta osaltaan toimeen EU:n vuoteen 2030 tähtäävän energia- ja ilmastopaketin velvoitteet sekä EU:n energiaunionin hallintomallin mukaisen kansallisen energiasuunnitelman.

Energiateollisuus edistää politiikkaa, joka on:

  • pitkäjänteistä ja johdonmukaista
  • tukee markkinaehtoisen toimintaympäristön kehittymistä

Yhä suurempi osa energia- ja ilmastopoliittisista päätöksistä tehdään Euroopan unionissa ja valtaosa energiaan ja ilmastoon liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä perustuu siten EU-lainsäädäntöön. Toimivat energiamarkkinat, energian saatavuuden turvaaminen ja ilmastopäästöjen vähentäminen ovat nousseet EU:n toiminnan keskeisiksi painopisteiksi.

Euroopan unionin energiapolitiikalla on kolme päätavoitetta: 

  • kestävä kehitys 
  • kilpailukyvyn ylläpitäminen 
  • energiavarmuudesta huolehtiminen 

Näihin kolmeen tavoitteeseen pyritään parantamalla energiatehokkuutta, edistämällä uuden teknologian käyttöönottoa sekä hyödyntämällä paremmin uusiutuvia energialähteitä.


Lisätietoja

ekmanha
Ekman, Hanna
Johtaja
Sähköpostiosoite: hanna.ekman@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 103
JukkaLeskela2Screen
Leskelä, Jukka
Toimitusjohtaja
Sähköpostiosoite: jukka.leskela@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2101

Materiaalia aiheesta energiapolitiikka

Suositukset ja ohjeet

12.02.2018

Metsäpolttoaineiden kestävyyden turvaaminen

Julkaisut

30.01.2018

Kiertotalous energia-alalla - Deloitte Oy 2018

Suomen energia-alalla on hyvät edellytykset luoda uutta liiketoimintaa kiertotalouden avulla

Tiedotteet

17.01.2018

Energiateollisuus: Parlamentilta suotuisa suunta EU:n neuvotteluille metsäenergian kestävyydestä

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) pitää hyvänä, että Euroopan parlamentti ajaa metsähakkeen käytössä riskeihin perustuvaa lähestymistä.

Tiedotteet

05.01.2018

Energiateollisuus: kivihiilikiellon nopeuttaminen kustannustehotonta ilmastopolitiikkaa

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) tyrmää energiaministeri Kimmo Tiilikaisen avauksen kieltää kivihiilen käyttö energiantuotannossa vuoteen 2025 mennessä.