Kuntien sähkönkulutus vuonna 2015

Vuotta 2015 leimasi yleinen sähkönkulutuksen lasku, mikä luonnollisesti näkyy myös kuntakohtaisina laskuina.  Mutta muutamia poikkeuksiakin on - niistä selvin Tornion 6 prosentin kasvu, ilmenee ET:n kokoamasta tuoreesta kuntien vuoden 2015 sähkönkulutustilastosta.

Uuteen sopimukseen voi liittyä jo nyt!

Energia-ala on hyväksynyt uuden energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025 ja jatkaa toimivaksi osoittautuneella tavalla sopimuksen toteuttamista. Alalla on edelleen kaksi toimenpideohjelmaa – energiapalvelut ja energiantuotanto.