Sähkötutkimuspooli

Sähkötutkimuspooli on perustettu sähkövoimatekniikan, sähkön siirron- ja jakelun ja siihen liittyvän palveluntuotannon sekä muun osapuolien kesken sovittavan energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittämiseksi. 

Sähkötutkimuspooli koostuu Osapuolista. Poolin toiminnasta ja juridisista velvoitteista vastaa Energiateollisuus ry. Sähkötutkimuspoolin toimintakausi kattaa vuodet 2015-2017.

Osapuolten tavoitteena on järjestää ja edistää Osapuolia yhteisesti hyödyttävää sähköverkkoliiketoiminnan, sähkökaupan, sähkövoimatekniikan sekä palveluntuotannon teknologia- ja liiketoimintakehitykseen liittyvää tutkimusta Suomessa. Tämä tapahtuu koordinoimalla ja kehittämällä Osapuolten hyödyksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittamalla Osapuolten tarkoitusperiä palvelevia tutkimusprojekteja ja selvityksiä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa. Tavoitteena on edistää myös alan tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä ja soveltamista suomalaisissa ratkaisuissa.

Tutkimus- ja selvitysrahoitukselle on jatkuva haku. Rahoituspyynnöt osoitetaan ST-poolin Asiamiehelle. ST-poolin Asiamiehenä toimii Sirpa Leino Energiateollisuus ry:stä.

Poolin seminaariaineistot löytyvät näiden sivujen materiaalipankista.

ST-poolin osapuolet ja edustajat
  • ABB Oy, Heikki Uusitalo
  • Fingrid Oyj, Jussi Matilainen
  • Caruna Oy, Jarmo Saarinen
  • Helen Sähköverkko Oy, Pirjo Heine
  • Elenia Oy, Tomi Hakala 
  • Yhteenliittymä Palveluntuotantoyhtiöt, Antero Martimo, Oulun Energia Urakointi Oy
  • Energiateollisuus ry ET, Janne Kerttula
  • Yhteenliittymä R4, Sami Viiliäinen, Savon Voima Verkko Oy
  • Yhteenliittymä Kaupunkiyhtiöt, Vesa Vaskikari, Turku Energia Sähköverkot Oy
  • Sähköenergialiitto ry Sener, Osmo Auvinen, Keravan Energia

Ajankohtaiset sähkötutkimuspoolin julkaisut

Tapahtumat

30.08.2017

Sähkönjakelun tariffirakenteen kehittäminen - loppuseminaari 30.8.2017

Sähkönjakelun tariffirakenteen kehittäminen -loppuseminaari 30.8.2017 Heureka, Vantaa

Julkaisut

24.08.2017

Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset -loppuraportti + liiteraportti- Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tässä tutkimusraportissa esitetään tutkimusprojektin ”Jakeluverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset” tulokset. Tutkimusprojektin ovat toteuttaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimusryhmät aikavälillä 8/2016 – 6/2017.

Julkaisut

20.02.2017

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Tapahtumat

03.02.2017

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaarin 2017 aineisto

Seminaari pidettiin 1.2.2017 Clarion hotel Helsinki Airportissa Vantaalla.


Lisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721
Lisätietoja:
Energiatehokkuus, energiatehokkuussopimus, sähkötutkimuspooli