Sähkötutkimuspooli

Sähkötutkimuspooli on perustettu sähkövoimatekniikan, sähkön siirron- ja jakelun ja siihen liittyvän palveluntuotannon sekä muun osapuolien kesken sovittavan energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittämiseksi. 

Sähkötutkimuspooli koostuu Osapuolista. Poolin toiminnasta ja juridisista velvoitteista vastaa Energiateollisuus ry. Sähkötutkimuspoolin toimintakausi kattaa vuodet 2015-2017.

Osapuolten tavoitteena on järjestää ja edistää Osapuolia yhteisesti hyödyttävää sähköverkkoliiketoiminnan, sähkökaupan, sähkövoimatekniikan sekä palveluntuotannon teknologia- ja liiketoimintakehitykseen liittyvää tutkimusta Suomessa. Tämä tapahtuu koordinoimalla ja kehittämällä Osapuolten hyödyksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittamalla Osapuolten tarkoitusperiä palvelevia tutkimusprojekteja ja selvityksiä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa. Tavoitteena on edistää myös alan tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä ja soveltamista suomalaisissa ratkaisuissa.

Tutkimus- ja selvitysrahoitukselle on jatkuva haku. Rahoituspyynnöt osoitetaan ST-poolin Asiamiehelle. ST-poolin Asiamiehenä toimii Sirpa Leino Energiateollisuus ry:stä.

Poolin seminaariaineistot löytyvät näiden sivujen materiaalipankista.

ST-poolin osapuolet ja edustajat
  • ABB Oy, Heikki Uusitalo
  • Fingrid Oyj, Jussi Matilainen
  • Caruna Oy, Jarmo Saarinen
  • Helen Sähköverkko Oy, Pirjo Heine
  • Elenia Oy, Tomi Hakala 
  • Yhteenliittymä Palveluntuotantoyhtiöt, Antero Martimo, Oulun Energia Urakointi Oy
  • Energiateollisuus ry ET, Pertti Lindberg
  • Yhteenliittymä R4, Sami Viiliäinen, Savon Voima Verkko Oy
  • Yhteenliittymä Kaupunkiyhtiöt, Vesa Vaskikari, Turku Energia Sähköverkot Oy
  • Sähköenergialiitto ry Sener, Osmo Auvinen, Keravan Energia

Ajankohtaiset sähkötutkimuspoolin julkaisut

Julkaisut

20.02.2017

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Tapahtumat

03.02.2017

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaarin 2017 aineisto

Seminaari pidettiin 1.2.2017 Clarion hotel Helsinki Airportissa Vantaalla.

Julkaisut

20.05.2016

TIKKA 2016 -tietoturvallisuuden arviointityökalun kehittäminen - Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry:n (STEK) ja Energiateollisuus ry:n Sähkötutkimuspoolin tuella on kehitetty TIKKA 2016-tietoturvallisuustyökalu energiayhtiöiden tietoturvallisuuden arviointiin.

Visio 2035 ja Roadmap 2025 hankkeen loppuraportti - Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Julkaisut

07.03.2016

Visio 2035 ja Roadmap 2025 hankkeen loppuraportti - Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Visio 2035 ja Roadmap 2025 hankkeen tavoitteena oli luoda vuoteen 2035 ulottuva sähköverkko- ja sähkömarkkinavisio sekä tuottaa vuoteen 2025 ulottuva kehityspolku. Tarkastelun näkökulmia olivat sähköverkot, sähkökauppa, valmistava teollisuus ja palveluliiketoiminta. Tavoitteena oli myös lisätä toimialan kehitystä palvelevaa sisäistä vuorovaikutusta.

Tapahtumat

05.02.2016

Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaarin 2016 aineisto

Seminaari pidettiin 4.2.2016 Hotelli Hilton Helsinki Airportissa Vantaalla.


Lisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721
Lisätietoja:
Energiatehokkuus, energiatehokkuussopimus, sähkötutkimuspooli