Sähkötutkimuspooli

Sähkötutkimuspooli on perustettu sähkövoimatekniikan, sähkön siirron- ja jakelun ja siihen liittyvän palveluntuotannon sekä muun osapuolien kesken sovittavan energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittämiseksi. 

Sähkötutkimuspooli koostuu Osapuolista. Poolin toiminnasta ja juridisista velvoitteista vastaa Energiateollisuus ry. Sähkötutkimuspoolin toimintakausi kattaa vuodet 2018-2020.

Osapuolten tavoitteena on järjestää ja edistää Osapuolia yhteisesti hyödyttävää sähköverkkoliiketoiminnan, sähkökaupan, sähkövoimatekniikan sekä palveluntuotannon teknologia- ja liiketoimintakehitykseen liittyvää tutkimusta Suomessa. Tämä tapahtuu koordinoimalla ja kehittämällä Osapuolten hyödyksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittamalla Osapuolten tarkoitusperiä palvelevia tutkimusprojekteja ja selvityksiä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa. Tavoitteena on edistää myös alan tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä ja soveltamista suomalaisissa ratkaisuissa.

Tutkimus- ja selvitysrahoitukselle on jatkuva haku. Rahoituspyynnöt osoitetaan ST-poolin Asiamiehelle. ST-poolin Asiamiehenä toimii Tuukka Heikkilä Energiateollisuus ry:stä.

Poolin seminaariaineistot löytyvät näiden sivujen materiaalipankista.

ST-poolin osapuolet ja edustajat

  • ABB Oy, Petri Hovila
  • Fingrid Oyj, Jussi Matilainen
  • Caruna Oy, Jarmo Saarinen
  • Helen Sähköverkko Oy, Pirjo Heine
  • Elenia Oy, Tomi Hakala 
  • Yhteenliittymä Palveluntuotantoyhtiöt, Antero Martimo, Oulun Energia Urakointi Oy
  • Energiateollisuus ry ET, Janne Kerttula
  • Yhteenliittymä R4, Sami Viiliäinen, Savon Voima Verkko Oy
  • Yhteenliittymä Kaupunkiyhtiöt, Arto Taipale, Lappeenrannan Energiaverkot Oy
  • Sähköenergialiitto ry Sener, Osmo Auvinen, Keravan Energia

Ajankohtaiset sähkötutkimuspoolin julkaisut

Julkaisut

22.08.2018

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

Julkaisut

14.08.2018

Teollisuuden palveluliiketoiminnan kestävä kilpailuetu_loppuraportti 20180613 -Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Asiakas- ja palveluyritysten rakenteet ja liiketoimintamallit ovat tänä aikana muuttuneet ja kehittyneet merkittävästi. Tätä muutosta ei ole juurikaan yliopistotasoisesti tutkittu Suomessa. Tässä tutkimuksessa tätä muutosta on selvitetty niin asiakkaan (sähkö- ja televerkkoyhtiöt) kuin palveluyritysten näkökulmista. Yleinen käsitys tästä kehityksestä on, että verkkoyhtiöiden tavoitteet on saavutettu, mutta palveluyhtiöiden ei. Palvelumarkkinoiden syntyminen on lisännyt kilpailuja, synnyttänyt uusia kilpailijoita, laskenut palveluhintoja. Palveluyritysten kannattavuus on pudonnut. Tutkimuksella pyritään löytämään liiketoimintamalleja, joilla voidaan kehittää molemmille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa mahdollisesti yhdessä – win-win.

Julkaisut

06.03.2018

Akkuvarastot loppuraportti_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tässä raportissa esitetään energiavarastohankkeen tulosaineistoista, piloteista ja julkaisuista koostettuja tuloksia. Tutkimushankkeen on toteuttanut aikavälillä 11/2016–12/2017 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Sähkömarkkinalaboratorion tutkimusryhmä.


Lisätietoja

TuukkaHeikkilä
Heikkilä, Tuukka
Sähköpostiosoite: tuukka.heikkila@energia.fi
Lisätietoja:
Sähkötutkimuspoolin asiamies, verkkosäännöt, kyberturvallisuus, verkkotoiminnan sääntely, sähköinen liikenne