Mitä olet etsimässä?

Sähkönjakeluverkon saarekekäyttöratkaisut -tutkimushankkeen loppuraportti ja oheismateriaalit

Tampereen yliopiston toteuttama tutkimushanke ”Sähkönjakeluverkon saarekekäyttöratkaisut” on valmistunut. Hankkeessa perehdyttiin saarekekäyttöjen teknisiin kysymyksiin ja toteutettiin simulointeja, jotka ovat julkaisun liitteenä.

Saarekekäyttöratkaisut, olipa saareke osa julkista jakeluverkkoa tai asiakkaan oma kiinteistöverkko, tuovat mukanaan uusia haasteita ja tutkimuskysymyksiä. Osa kysymyksistä on sähköteknisiä, kuten esimerkiksi eri tuotantoyksiköiden säätö ja keskinäinen tuotantotehonjako sekä suojauksen toiminnan turvaaminen. Osan kysymyksistä taas liittyessä verkkoliiketoimintaan, sähköturvallisuuteen ja lainsäädäntöön.

Hankkeen tavoitteena oli luoda ymmärrystä saarekekäyttöihin liittyvistä ratkaisuista ja perusperiaatteista, sekä tehdä yksityiskohtaisempia tarkasteluja valituista saarekekäyttöön liittyvistä sähköteknisistä kysymyksistä. Tutkimusmenetelmiä projektissa olivat kirjallisuusselvitysten lisäksi laaja verkkoyhtiöille ja asiakkaille kohdennettu kyselytutkimus sekä PSCAD-simulointimallin kehitys ja sillä tehdyt simulointitarkastelut. Hankkeen yhteydessä tehtiin myös diplomityö, joka löytyy tästä linkistä.

Tutkimusprojektin rahoittajina ovat olleet Sähkötutkimuspooli sekä STEK ry.

Lataa Sahkonjakeluverkon saarekekaytot - loppuraportti 20240402 (PDF) Lataa Tutkimushankkeen esittely tutkimusseminaarissa (PDF) Lataa TAMK esitys sähköturvallisuusnäkökulmista (PDF) Lataa Saarekesimuloinnit - osat A-C (PDF) Lataa Saarekesimuloinnit - osat D-F (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun