Mitä olet etsimässä?

Yliaallot kaapeloidun keskijänniteverkon maasulkutilanteissa loppuraportti – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tampereen yliopiston toteuttama tutkimushanke ”Yliaaltojen arviointi, vaikutukset ja merkitys kaapeloidun keskijänniteverkon maasulkutilanteissa” on valmistunut. Hankkeen tavoitteena oli selvittää maasulkusuureiden yliaaltojen syntymekanismit ja arvioida niiden vaikutusta.

Eräs tällainen tekijä on verkkoon liitettyjen epälineaaristen
kuormien tai tuotantolaitteiden verkkoon synnyttämä harmoninen jännitesärö ja
sen vaikutus maasulun aikana esiintyviin suureisiin. Tältä osin on olennaista,
kuinka suuria harmonisia jännitesäröjä verkossa normaalisti esiintyy ja kuinka
paljon ne vaihtelevat kuormitusvaihtelun mukana.

Myös verkon kaapeloinnin ja kaapelointiasteen vaikutus
syntyvään harmoniseen maasulkuvirtaan on hyvä tuntea. Lähtökohtaisesti
maasulkuvirran kompensointikelat ja -laitteet eivät saisi kyllästyä
maasulkutilanteessa. Jos näin kuitenkin tapahtuisi, myös sillä olisi vaikutusta
harmoniseen maasulkuvirtaan.

Hankkeessa toteutettiin huomattava määrä maasulkukokeita,
joiden johtopäätökset löytyvät kappaleesta 6 ja mittaustulokset raportin
lopusta.

Sähkötutkimuspooli oli hankkeen päärahoittaja.

Lataa Yliaaltoarvio_Loppuraportti_TAU_2022 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun