Mitä olet etsimässä?

Satelliittidatan hyödyntäminen verkosto-omaisuuden hallinnassa -loppuraportti – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

HeadPowerin toteuttama tutkimushankkeen osaprojekti ”Satelliittidatan hyödyntäminen verkosto-omaisuuden hallinnassa” on valmistunut. Osaprojektissa selvitettiin, millaisissa olosuhteissa ja tilanteissa satelliittidatan hyödyntäminen on mahdollista. Lisäksi avataan erilaisten satelliittipohjaisten menetelmien luotettavuutta sekä sopivuutta operatiiviseen käyttöön, myös kustannusten näkökulmasta.

Tuloksena löydettiin kaksi
menetelmää, jotka tarjoavat nykymuodossaan arvokasta lisätietoa verkosto-omaisuuden
hallintaan. Nämä menetelmät ovat avoimeen optiseen satelliittiaineistoon
perustuva avohakkuiden tunnistaminen ja tarkempiin optisiin aineistoihin
perustuva infrastruktuuririskien tunnistaminen. Lisäksi hankkeen aikana
tutkittiin kasvillisuuden hallinnan osalta kasvillisuusindeksiin pohjautuvia
kasvillisuusriskien arviointia ja raivausten vaikutuksen todentamista, joiden
luotettava toteuttaminen osoittautui nykyisellään haastavaksi. Samoin
SAR-tutkadatan hyödyntäminen myrskytuhojen kartoituksessa vaatii vielä
jatkokehitystä.

Sähkötutkimuspooli oli hankkeen julkaistun osaprojektin
päärahoittaja. Osaprojekti laajentaa yhdessä
suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden ja eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden
kanssa toteutettavaa laajempaa jatkoprojektia.

Lataa Satelliittidatan_hyodyntaminen_verkosto-omaisuuden_hallinnassa_-_Tutkimusraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun