Mitä olet etsimässä?

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2018
Hanketyyppi Elinympäristökunnostus

OUMO-hankkeen tavoitteena on varmistaa siian mädinhankinta lippoamismahdollisuuksia parantamalla. Ensisijaisina lippoamispaikkoina on alakalatien suu, Merijalin ja Kuusisaaren rantojen lippoamisalueet. Siian mätiä hankitaan lippoamalla Oulujoen suulta, jotta vaellussiian poikasistutuksissa voidaan käyttää Oulujoen omaa vaellussiikakantaa. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO:n kautta rahoitetaan erilaisia ympäristö- ja virkistyskäyttöhankkeita.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Merikosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun