Mitä olet etsimässä?

Pyhäkosken alakanavan teräslaituri

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2015
Toimiala Vesivoima
Hankkeen/toimen tyyppi Virkistyskäyttö

Pyhäkoskella uittorännin päähän toteutettiin teräslaituri. Paikka on suosittu kalastajien keskuudessa. Fortum pyrkii parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO-hankkeina on vuosien saatossa rakennettu kymmeniä veneluiskia, -valkamia ja -rantoja koko vesistön alueella sekä kehitetty erilaisia virkistyskalastushankkeita.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Merikosken kalatie

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun