Mitä olet etsimässä?

Iijoen vaelluskalahanke 2020 – 2022

Yhtiö ja muut osapuolet PVO-Vesivoima Oy
Ajankohta 2020-2022
Hanketyyppi Yhteistyö

IIijoen vaelluskalahankkeessa 2020 – 2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä edistetään edelleen. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Merikosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun