Mitä olet etsimässä?

Hietaniemen Maapengerlaituri 3

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2016
Hanketyyppi Virkistyskäyttö

Olemassa olevaa niemennokkaa korotettiin paikalla olevalla kiviaineksella, tuotiin kunttaa maisemoimaan pengertä ja paikalle rakennettiin nuotiopaikka. Fortum pyrkii parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO-hankkeina on vuosien saatossa rakennettu kymmeniä veneluiskia, -valkamia ja -rantoja koko vesistön alueella sekä kehitetty erilaisia virkistyskalastushankkeita.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Merikosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun