Mitä olet etsimässä?

Tuhkarakentamisen käsikirja – Ramboll Finland Oy 2012

Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja maarakenteissa. Energiateollisuus ry:n hallinnoima ympäristötutkimuspooli oli osarahoittajana Ramboll Finland Oy:n tekemässä tuhkarakentamisen käsikirjassa.

Voimalaitostuhkia
muodostuu Suomessa noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Määrä on pieni
verrattuna Suomessa vuosittain käytettävään kiviainesmäärään, mutta
paikallisesti tuhkien hyötykäytöllä voidaan korvata merkittävästi neitseellisen
kiviaineksen käyttöä. Tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet maarakentamisessa ovat
laajentuneet 2000-luvun aikana teknologian, sovellusten ja lainsäädännön
kehittymisen myötä. Tuhkien hyötykäytön yhtenä esteenä on kuitenkin ollut
kattavan ohjeen ja yleisten toimintatapojen puuttuminen. Tällä ohjeella
pyritään tuomaan viimeisintä tietoa ja rakentamismenetelmiä yleiseen
tietoisuuteen.

Ohjeessa on käyty läpi
tuhkarakentamiseen liittyvät menetelmät, tarvittavat taustatiedot,
viranomaisluvat sekä materiaalia koskevat säädökset. Esitetyt ratkaisut
perustuvat uusiin tekniikan sovelluksiin, joita on kuitenkin jo testattu koerakennuskohteissa.
Rambollin viimeisen 20 vuoden aikana hankkima kokemus tuhkarakentamisesta tukee
käsikirjassa esitettyjä ratkaisuja.

Ohjeen ovat rahoittaneet Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Infra ry,
Yara Suomi Oy, Nordkalk Oy sekä Ramboll Finland Oy. Ohjeen on laatinut Ramboll
Finland Oy:n Luopioisten ja Espoon yksiköistä koottu työryhmä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa tuhkarakentamisen_kasikirja (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun