Mitä olet etsimässä?

Suomalainen kaukolämpöjärjestelmä ja siihen soveltuvat pienydinreaktorit – Think Atom Oy 2019

Raportissa tutkitaan, miten pienydinreaktorit soveltuisivat Suomessa kaukolämmön tuotantoon ja auttaisivat vähentämään kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä. Selvityksessä tarkastellaan pieniä, 24 – 900 MWt kapasiteetin ydinreaktoreita, sekä pelkkää lämpöä tuottavina että sähkön ja lämmön yhteistuotantoon kykenevinä.

Raportissa pohditaan myös, millaisella liiketoimintamallilla
voitaisiin toimia ja mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö rakentamisen.

Selvityksen mukaan pienreaktoreilla (SMR’t,
sisältäen sekä pienet että mikroreakto­rit) voisivat auttaa
kaukolämpöjärjestelmän päästövähennyksissä kustannustehokkaasti. Tähän on
pääsääntöisesti kaksi eri tekno­logista tietä: käyttäen yksinkertaisia ja
edullisempia vain lämpöä tuottavia reaktoreita, tai käyttäen lämmön ja sähkön
yhteistuo­tantoon (CHP) soveltuvia reaktoreita.

Hankkeen
rahoittivat ympäristöpooli ja Think Atom Oy.

Lisätietoja 
Kati Takala
+358 40 528 8432
kati.takala@energia.fi 

Lataa Nuclear_district_heating_in_Finland_1-2_web (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun