Mitä olet etsimässä?

Sähkönmyyntiehdot – SME 2014 (myös ruotsiksi ja englanniksi)

Sähkömarkkinalain muutokset (497/2023) tulivat voimaan 1.6.2023. Laskutusta ja laskujen sisältöä koskevat säännökset (105 a -105 f §:t) tulevat voimaan 1.6.2024.  Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia myös ET:n suosittelemiin yleisiin sopimusehtoihin. Päivitystyö on käynnissä ja päivitetyt ehdot pyritään julkaisemaan loppuvuonna 2023.

HUOM! Vaikka sopimusehtoja ei ole vielä päivitetty, tulee toiminnassa huomioida aina kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö. Siltä osin, kun ehdot ovat ristiriitaisia muutetun lain pakottavien säännösten kanssa, niin mahdollisissa ristiriitatilanteissa on aina noudatettava lakia asiakkaan eduksi. Lain vähimmäisvaatimusten noudattamisen lisäksi on syytä huomioida, että ehdoissa on voitu myös sopia molempia osapuolia sitovasti asiakkaan eduksi.”

Sisällys:

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä
B. Laskutus ja sähkönmyynnin keskeyttäminen
C. Myyntisopimuksen muuttaminen, siirto ja päättyminen

Lataa Sahkonmyyntiehdot_SME_2014_20160118 (PDF) Lataa Terms_of_Electricity_Sales_TESa2014_20160118 (PDF) Lataa Elforsaljningsvillkor_EFV2014_20160118 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 351 3573

Petra Pynnönen

Juristi

Verkot ja palvelut

Petra Pynnönen

Juristi

Verkot ja palvelut

+358 40 7479667

Siirry takaisin sivun alkuun