Mitä olet etsimässä?

Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintomenetelmien kehittäminen – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tutkimushanke ’Sähköhuollon suurhäiriöiden riskianalyysi- ja hallintamenetelmien kehittäminen’ toteutettiin aikavälillä 1.5.2009 – 31.8.2011. Tutkijatahoina olivat Tampereen teknillisen yliopiston Sähköenergiatekniikan laitos ja VTT:n Riskienhallintaan erikoistunut tutkimusryhmä.
Projektin tavoitteena oli kehittää tietoteknisiä menetelmiä sähkönjakelun suurhäiriöiden hallintaan. Sähköverkkoyhtiöiden lisäksi keskeisiä tarkasteltavia toimijoita ovat yhteiskunnan toiminnan turvaamisesta vastaavat tahot kuten pelastuslaitokset ja kunnat sekä sähkökäyttäjät. Tutkimuksen kohteena oli yhtäältä häiriönaikaisen toiminnan kehittäminen ja toisaalta suurhäiriöihin varautumisen ja niiltä suojautumisen kehittäminen erityisesti tietoteknisin keinoin.

Lataa Sahkohuollon_suurhairioiden_riskianalyysi-_ja_hallintomenetelmien_kehittaminen (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun