Mitä olet etsimässä?

Langan taipuman mittausjärjestelmä – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

VTT on kehittänyt langattoman mittausjärjestelmän sähkövoimalinjojen ennaltaehkäisevään kunnonvalvontaan. Tavoitteena oli kehittää teknologiakokonaisuus ja menetelmä, jolla voidaan tuottaa lisäinformaatiota ennaltaehkäisevän kunnonvalvonnan tarpeisiin, jotta kentällä tapahtuvan kunnonvalvonta- ja korjaustyön määrää saadaan vähennettyä. Yhtenä pääteemoista oli kehittää laskenta-algoritmit lumikuorman aiheuttaman absoluuttisen painuman mittaamiseen 3D-kiihtyvyysanturilla.

Kehitetyllä kunnonvalvontajärjestelmällä voidaan mitata, analysoida ja tallettaa lumikuormasta aiheutuvia absoluuttisia roikkumia mitatuilla voimalinjaväleillä. Prototyyppi mittausjärjestelmällä pystytään keräämään langattomasti voimalinjoille asennetuista mittausyksiköistä mittausdataa paikalliselle keskusyksikölle, josta mittaukset edelleen lähetetään halutulla intervallilla tietokantapalvelimelle internetiin. Konsepti sisältää myös www-käyttöliittymäsovelluksen mittausdatan visualisointiin ja mittaustapahtumien parametrisointiin.
Menetelmää on pilotoitu Loiste Sähköverkko Oy:n verkossa todellisissa talviolosuhteissa vuosina 2013-2014. Sähkötutkimuspooli osallistui hankkeen rahoitukseen.
Huom! Julkaisujen luottamuksellisuus viittaa siihen, että raporteissa kuvattua menetelmää ja tekniikkaa on pilotoitu ja kyseessä ei ole vielä valmis tuote.

Lataa Langan_taipuman_mittaus_tiivistelma (PDF) Lataa Langan_taipuman_mittaus_Raportti_2014 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun