Mitä olet etsimässä?

Kansallinen kaukolämpöalan strategia 2030

Kaukolämpöalan kansallinen strategia 2030 piirtää kuvaa tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmästä. Vuonna 2020 julkaistu ja elokuussa 2023 päivitetty kaukolämpöstrategia asettaa tavoitteeksi, että kaukolämpö on ilmastoneutraalin yhteiskunnan keskeisin tekijä ja asiakkaiden ensisijainen valinta vuonna 2030.

Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi strategia nostaa esille kaukolämmön roolin energiahuoltovarmuuden varmistajana. Kaukolämpö on enemmän kuin lämmön toimittamista, se on palvelua, jolla huolehditaan asumismukavuudesta ja rakennusten luotettavasta lämmityksestä. Kehittyvän säätelyn tulee taata tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille lämmitysmarkkinoiden toimijoille niin kansallisesti kuin EU:ssa laajemminkin.

Suomen kaukolämpöalan toimijoiden ja sidosryhmien yhteisessä prosessissa luotiin työpajojen, haastatteluiden, kyselyjen ja seminaarien avulla keskeisiä toimenpiteitä, jota ala yhdessä pyrkii toteuttamaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteitä tehdään laajassa yhteistyössä niin kaukolämmön käyttäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Näiden tuottamiseksi ala haluaa tehdä yhteistyötä, olla houkutteleva työnantaja ja huolehtia kilpailukyvystään.

Lataa Kaukolämpöalan kansallinen strategia 2030 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Siirry takaisin sivun alkuun