Mitä olet etsimässä?

Jännitetyönä tapahtuvat 20kV jakeluverkon vajaanapaiset kytkennät – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Projektin tavoitteena oli tutkia vajaanapaisten kytkentöjen vaikutusta sähkönjakeluverkkoon ja tehdä sen pohjalta ohjeistusta 20 kV jännitetyökytkentöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeimmiksi tyyppitapauksiksi valittiin johtoryhmässä Kaapelin ja muuntajan kytkeminen ja avaaminen sekä pelkän maakaapelin kytkeminen ja avaaminen. Sähköisiin ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. taustaverkon laajuus, maadoitustapa, kaapelin poikkipinta ja pituus sekä muuntajan ominaisuudet.

Projektiin osallistuivat: HeadPower Oy (projektin ohjaus, ohjeistusten laatiminen) ja Tampereen teknillinen yliopisto / Sähkötekniikan laitos (tutkimusapu, kenttämittaukset ja simuloinnit) sekä seuraavat sähköverkkoalan yhtiöt: Caruna Oy, Elenia Oy, Eltel Networks Oy, Sallilan Sähkönsiirto Oy, Savon Voima Verkko Oy.
Alla loppuraportti ”Jännitetyönä tapahtuvat 20kV jakeluverkon vajaanapaiset kytkennät” sekä raportin liitteet 1-7.

Lataa Jannitetyo_20kv_vajaanapaiset_kytkennat_loppuraportti (PDF) Lataa Liite_1_Tutkimusraportti_TTY_2014 (PDF) Lataa Liite_2_Kaytonjohtajan_paatos_jannitetietoihin (PDF) Lataa Liite_3_Tekninen_tarkastelu_Kuormittamattoman_maakaapelin_kiinni-_ja_irtikytkeminen (PDF) Lataa Liite_4_Tekninen_tarkastelu_Maakaapelin_ja_tyhjakayvan_jakelumuuntajan_kiinni-_ja_irtikytkeminen (PDF) Lataa Liite_5_Tekninen_tarkastelu_Rengasverkon_kytkenta (PDF) Lataa Liite_6_Tyoohje_Maakaapelin_ja_tyhjakayvan_jakelumuuntajan_kiinni-_ja_irtikytkeminen (PDF) Lataa Liite_7_Laskentapohja_verkon_nollajannitteelle_ja_lahdon_summavirralle (Excel)
Siirry takaisin sivun alkuun