Mitä olet etsimässä?

Ilmassa ristivetoa: Löytyykö yhteinen ymmärrys – e2 Tutkimus ja Innolab, Vaasan yliopisto, 2020

Hankkeessa tutkittiin suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja. Hankkeen taustalla oli tarve saada uutta tutkimustietoa ilmastopoliittisen kehitystyön tueksi ja sen keskeisenä tavoitteena oli löytää yhteistä ymmärrystä ja lisätä luottamusta tehokkaan ilmastopolitiikan perustaksi. Hanke toteutettiin laajoilla kyselytutkimuksilla ja kohdennetuilla haastatteluilla.

Suuryritysjohtajien, kuntapäättäjien ja kansalaisten
kyselytulokset julkaistiin kolmessa erässä vuoden 2020 aikana. Tulosten
perusteella Suomessa on tahtoa ilmastotoimiin ja huolet ovat yhteisiä niin
kansalaisten, kuntapäättäjien kuin suuryritysten johtajien joukossa. Ilmastotoimiin
kannustavat taloudelliset tekijät ja yleisinhimilliset syyt, kuten huoli
lapsista, tulevista sukupolvista ja koko maapallon tulevaisuudesta.
Viidesosalla suomalaisista on heikko tai välttävä tietotaso
ilmastonmuutoksesta, viidesosalla kiitettävä.

Hankkeen tarkemmat tiedot ja kyselyjen tulokset löytyvät hankesivuilta.

Ympäristöpooli oli mukana rahoittamassa hanketta.

Lataa Ilmassa_ristivetoa_loppuraportti_30_11_2020 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun