Sähkön hankinta energialähteittäin

Vuosi 2015

SÄHKÖN Vesi- Tuuli- Ydin- Kivi- Öljy Maa- Turve Bio- Jäte Netto- Yhteensä
HANKINTA  voima voima voima hiili   kaasu   massa   tuonti  
Electricity  Hydro Wind Nuclear Coal Oil Natural Peat Indig. Indig. Net Total
supply power power power     gas   biomass waste Imports  
                  fuels    
TWh                      
Vesivoima 16,58                   16,58
Hydro power                      
Tuulivoima   2,33                 2,33
Wind power                      
Ydinvoima     22,33               22,33
Nuclear power                      
Konventionaalinen
lämpövoima
      5,27 0,18 5,08 2,90 10,70 0,75   24,89
Conventional
thermal power
                     
Yhteistuotanto /
teollisuus
      0,11 0,09 0,97 0,62 6,63 0,30   8,71
CHP / industry                      
Yhteistuotanto /
kaukolämpö
      3,22 0,04 4,08 1,70 2,81 0,28   12,12
CHP /
district heating.
                     
Sähkön
erillistuotanto
      1,93 0,06 0,04 0,59 1,27 0,18   4,06
Separate
thermal power
                     
Nettotuonti                   16,34 16,34
Net imports                      
                       
Yhteensä - 16,58 2,33 22,33 5,27 0,18 5,08 2,90 10,70 0,75 16,34 82,47
Total                      
% 20,1 2,8 27,1 6,4 0,2 6,2 3,5 13,0 0,9 19,8 100,0
                       
                       
KÄYTETYT  Vesi- Tuuli- Ydin- Kivi- Öljy Maa- Turve Bio- Jäte Netto- Yhteensä
POLTTOAINEET voima voima voima hiili   kaasu   massa   tuonti  
Used fuels Hydro Wind Nuclear Coal Oil Natural Peat Indig. Indig. Net Total
  power power power     gas   biomass waste Imports  
                  fuels    
TWh                      
Vesivoima 16,58                   16,58
Hydro power                      
Tuulivoima   2,33                 2,33
Wind power                      
Ydinvoima     22,33               22,33
Nuclear power                      
Konventionaalinen
lämpövoima
      9,47 0,37 6,10 4,62 15,78 1,61   37,95
Conventional
thermal power
                     
Yhteistuotanto /
teollisuus
      0,16 0,11 1,13 0,79 8,68 0,45   11,32
CHP / industry                      
Yhteistuotanto /
kaukolämpö
      3,83 0,05 4,86 2,09 3,45 0,35   14,64
CHP /
district heating.
                     
Sähkön
erillistuotanto
      5,48 0,21 0,10 1,74 3,66 0,80   12,00
Separate
thermal power
                     
Nettotuonti                   16,34 16,34
Net imports                      
                       
Yhteensä - 16,58 2,33 22,33 9,47 0,37 6,10 4,62 15,78 1,61 16,34 95,53
Total                      
% 17,4 2,4 23,4 9,9 0,4 6,4 4,8 16,5 1,7 17,1 100,0