Ympäristöpooli

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Ympäristöpoolin toiminta perustuu osapuolten väliseen viisivuotiseen yhteistyösopimukseen (2014-2018). Poolin osapuolia ovat Energiateollisuus ry, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oy ja Vapo Oy.

Vuonna 1998 alkaneen toimintansa aikana pooli on rahoittanut yli 90 projektia. Lisäksi pooli on järjestänyt energia-alan ympäristöseminaareja ja pyrkinyt kehittämään energia-alan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ympäristöpooli käynnistää ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät poolin osapuolten kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin. Tutkimusta rahoitetaan laajalta aluleelta, kohteita ovat mm. ilmastomuutoksen torjunta, yhteiskuntavastuu energia-alalla, energiajärjestelmät, tulevaisuuden ympäristöratkaisut ja teknologiat sekä energia- ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Vuoden 2016 painopisteitä ovat erityisesti:

•Vuorovaikutus yhteiskunnassa & ympäristöviestintä päätöksen tukena
•Biomassan kestävyys – pohjoismainen näkökulma
•Energiateollisuuden ympäristönsuojelun ohjauskeinot ja hallinnointi
•Energiajärjestelmän digitalisaatio ja energian vuorokautiseen kulutusprofiiliin vaikuttavat tekijät sekä kuluttajien aktivointi
•Kiertotalous ja resurssitehokkuus
 
Ympäristöpoolin yhteyshenkilönä toimii ympäristöpoolin asiamies, jolta saa lisätietoa ympäristöpoolin hankkeista ja siitä miten ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta. 
 
Ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta kaikki tahot ja haku on jatkuva.

Energia-alan ympäristöpoolin syksyn 2016 kokouspäivät ovat alla. Aineistojen viimeinen mahdollinen jättöaika on aina 10 päivää ennen kokousta. Tutkimushankkeen voi esitellä ympäristöpoolille myös luonnosvaiheessa.

  • 7.9.2016
  • 14.12.2016

Energiateollisuus ry:n tytäryhtiö Adato Energia Oy huolehtii ympäristöpoolin hallinnollisista tehtävistä ja solmii tutkimussopimukset poolin puolesta.

Ympäristöpooli järjestää vuosittain ilmaisen energia-alan tutkimusseminaarin. Seuraavasta seminaarista lisätietoja Adato Energian koulutuskalenterista.

Edellisten vuosien seminaariaineistot saa pyydettäessä.

Lisätiedot:

Kati Takala puh. (09) 5305 2207, sähköposti: kati [dot] takala [at] energia [dot] fi

LiitePäivämääräKoko
11.02.201321 Kt
30.11.201227 Kt