Ympäristöpooli

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Ympäristöpoolin toiminta perustuu osapuolten väliseen viisivuotiseen yhteistyösopimukseen (2014-2018). Poolin osapuolia ovat Energiateollisuus ry, Fortum Power and Heat Oy, Helsingin Energia, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oy ja Vapo Oy.

Vuonna 1998 alkaneen toimintansa aikana pooli on rahoittanut yli 80 projektia. Lisäksi pooli on järjestänyt energia-alan ympäristöseminaareja ja pyrkinyt kehittämään energia-alan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ympäristöpooli käynnistää ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät poolin osapuolten kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin. Tutkimusta rahoitetaan laajalta aluleelta, kohteita ovat mm. ilmastomuutoksen torjunta, yhteiskuntavastuu energia-alalla, energiajärjestelmät, tulevaisuuden ympäristöratkaisut ja teknologiat sekä energia- ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Vuoden 2015 painopisteitä ovat erityisesti:

•Ilmastopolitiikan (talous)vaikutukset energiayhtiöiden toimintaympäristöön
•Biodiversiteetti- ja ekosysteemipalvelut; energiantuotannon vaikutukset niihin
•IED-BAT-käyttöönotto2015-2023. Edellytykset käytäntöjen muotoutumisille toiminnanharjoittajaystävällisiksi ja ennustettaviksi
•Keskitetty tuotanto versus hajautettu tuotanto – systeemitason tarkastelu
•Resurssitehokkuus elinkaariajattelussa (kiertotalous), polttoaineketjut, palamisen sivutuotteet.
 
Ympäristöpoolin yhteyshenkilönä toimii ympäristöpoolin asiamies, jolta saa lisätietoa ympäristöpoolin hankkeista ja siitä miten ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta. 
 
Ympäristöpoolilta voi hakea rahoitusta kaikki tahot ja haku on jatkuva.

Energia-alan ympäristöpoolin vuoden 2015 kokouspäivät ovat alla. Aineistojen viimeinen mahdollinen jättöaika on aina 10 päivää ennen kokousta.

  • 16.3 
  • 8.6 
  • 15.9
  • 8.12 

Energiateollisuus ry:n tytäryhtiö Adato Energia Oy huolehtii ympäristöpoolin hallinnollisista tehtävistä ja solmii tutkimussopimukset poolin puolesta.

Ympäristöpooli järjestää vuosittain ilmaisen energia-alan tutkimusseminaarin. Tämän vuoden seminaarista lisätietoja Adato Energian koulutuskalenterista.

Edellsiten vuosien seminaariaineistot löytyvät alla olevasta linkkilistasta.

Lisätiedot:

Kati Takala puh. (09) 5305 2207.

LiitePäivämääräKoko
11.02.201321 Kt
30.11.201227 Kt