Mitä olet etsimässä?

Tyttö, matematiikka on ystäväsi!

Tyttöjen pie­ni osuus tek­nii­kan opis­ke­li­jois­ta ei ole va­li­tet­ta­vas­ti 25 vuo­des­sa pal­joa muut­tu­nut. Tehdään nyt vih­doin muu­tos sii­hen! Tyttö, kun haet lu­kioon, va­lit­se pitkä ma­te­ma­tiik­ka ja pidä ovet auki tek­ni­sen alan mah­ta­viin opin­toi­hin ja am­mat­tei­hin! Jos mah­tuu, niin suo­sit­te­len mu­kaan pa­ket­tiin myös fy­siik­kaa tai ke­mi­aa, kirjoittaa Aalto-yliopiston energiatekniikan ja energiatalouden professori Sanna Syri Fingrid Oyj:n sivuilla.

Siirry takaisin sivun alkuun