Mitä olet etsimässä?

Viisi liittoa ilmoitti työtaisteluista kuudessa ET:n jäsenyrityksessä

Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen konepäällystöliitto ja Sähköliitto ilmoittivat lakoista sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielloista kuudessa Energiateollisuuden jäsenyrityksessä.

keltainen työmaakypärä tummalla taustalla

Ammattiyhdistysliike vastustaa Orpon hallituksen työelämämuutoksia työtaistelutoimin. Ammattiyhdistysliikkeen mielestä hallitusohjelman työelämäkirjaukset ovat epätasapainossa eivätkä huomioi työntekijäpuolen tarpeita.

Työntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat keskustelleet uuden työmarkkinamallin rakentamisesta Suomeen. SAK:n mukaan neuvottelujen laajentaminen ja työttömyysturvaheikennysten valmistelun keskeyttäminen ovat edellytyksiä yhteisen näkemyksen löytämiselle työmarkkinamallista. Puheenjohtaja Jarkko Eloranta korosti, ettei SAK voi neuvotella pelkästä palkkamallista.

SAK on tiedottanut, että mikäli hallitus ei avaa tietä aitoihin neuvotteluihin, SAK:n jäsenliitot toteuttavat torstaina 14.12. laajat koko maata ja eri toimialoja koskevat poliittiset työtaistelutoimet.

Takaraja hallituksen vastaantulolle on iltapäivä 13.12., jonka jälkeen toimet toteutetaan työnantajien kanssa käytyjen keskusteluiden edistymisestä riippumatta.

”Laaja lakkoilu vahingoittaa taloudellisesti yrityksien lisäksi myös koko yhteiskuntaa ja kansalaisia. Tähän ei ole tässä taloustilanteessa varaa”, toteaa Energiateollisuuden työmarkkinajohtaja Timo Yli-Koivisto.

”Laaja lakkoilu alleviivaa työelämäuudistusten tarpeellisuutta”, Yli-Koivisto jatkaa.

Energiateollisuus ry:n neuvottelukumppaneista Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen konepäällystöliitto ja Sähköliitto ilmoittivat perjantaina 8.12. poliittisista työtaistelutoimista, joilla he ilmoituksensa mukaan vastustavat hallituksen työelämää koskevia heikennyksiä. Ne toteutetaan vuorokauden mittaisena lakkona torstaina 14.12.2023 kuudessa Energiateollisuuden jäsenyrityksessä. Lisäksi liitot julistivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle 8.-14.2.2023 kyseisissä yrityksissä.

”Aiemmissa työtaisteluissa ammattiliitot ovat vastuullisesti rajanneet työtaistelutoimia. Nyt työtaistelutoimia ei ole samalla tavalla rajattu”, Yli-Koivisto toteaa. Yli-Koivisto peräänkuuluttaakin ammattiliittojen vastuullisuutta ja työtaistelutoimien oikeasuhteisuutta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun