Mitä olet etsimässä?

Jäähdytyksen teknologiset ratkaisut

Käyttäjien vaatimukset sisäilman laatutasolle ja lämpötiloille ovat kasvaneet. Tämä on lisännyt jäähdytyksen tarvetta sekä uusissa että peruskorjattavissa rakennuksissa. Energiakulutuksen ja päästöjen vähennystavoitteet velvoittavat tuottamaan jäähdytyksen mahdollisimman tehokkaasti ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Hankkeessa selvitettiin olemassa olevien jäähdytysteknologioiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Selvitys pohjautui kirjallisuuteen, julkaistuihin uusimpiin tutkimustuloksiin sekä uusimpiin pilotteihin.

Lataa Summary_Cooling_technologies_20161221 (PDF) Lataa Jaahdytysteknologiaselvitys_VTT_20161222 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun