Mitä olet etsimässä?

Vihreä siirtymä ei onnistu ilman energiaverkkojen kehittämistä

Energiaviraston asettamat sähkö- ja maakaasuverkkojen valvontamenetelmät määrittelevät puitteet energian siirron ja jakelun hinnoittelulle. Ne ovat avainasemassa vihreän siirtymän mahdollistajana tai estäjänä. Energiateollisuus on huolissaan, sillä Energiaviraston kaavailemat menetelmät eivät mahdollista verkkojen kehittämistä palvelemaan yhteiskunnan, investoijien eivätkä asiakkaiden tarpeita.

Energiaviraston
luonnokset vuosia 2024-2031 koskeviksi sähkö- ja maakaasuverkkojen
valvontamenetelmiksi olivat lausuttavana maaliskuun aikana. Energiateollisuus
ry on lähettänyt lausuntonsa Energiavirastolle tänään.

Energiateollisuus
pitää valvontamenetelmien roolia kriittisenä tulevaisuuden hiilineutraalin ja
toimitusvarman energiajärjestelmän rakentamisessa. Tuulivoiman kasvu ja
orastava vetytalous edellyttävät verkkojen merkittävää kehittämistä.

”Tulevat valvontamenetelmät koskevat vuosia 2024-2031. Tämä
on kriittinen aikaikkuna, jossa vihreä siirtymä on toteutettava”, toteaa
Energiateollisuuden johtava asiantuntija Ina
Lehto

”Energiaviraston asettamien valvontamenetelmien pitää
kannustaa vihreän siirtymän edellyttämiin investointeihin ja varmistaa, ettei
verkoista muodostu vihreän siirtymän ja yhteiskunnan kehittymisen pullonkaulaa”,
Lehto jatkaa.

”Vihreä siirtymä edellyttää sähköverkkojen vahvistamista sekä
kantaverkossa että paikallisissa jakeluverkoissa”, toteaa Energiateollisuus ry:n
toimitusjohtaja Jukka
Leskelä

Käytännössä vihreä siirtymä tarkoittaa asiakkaiden
mahdollisuuksia aurinkosähkön tuotantoon, sähköauton lataukseen,
lämpöpumppuihin ja etätöihin sekä kodeissa että loma-asunnoissa. Samalla tuuli-
ja aurinkovoiman määrä kasvaa valtavasti ja teollisuuden prosesseja
sähköistetään. Kaikki tämä edellyttää verkkojen kehittämistä.”

Lausunnolla
olleiden suuntaviivojen mukaiset valvontamenetelmät eivät mahdollista verkkojen
riittävää kehittämistä. Energiateollisuus esittää Energiavirastolle
lähettämässään lausunnossa, että valvontamenetelmien tulee aidosti tukea
vihreän siirtymän, toimitusvarmuuden parantamisen sekä ikääntyvän verkon
uusimisen edellyttämiä investointeja erilaisissa toimintaympäristöissä
toimiville verkkoyhtiöille. Lisäksi valvontamenetelmien tulee kannustaa
verkkoyhtiöitä tehokkaaseen toimintaan ja uusien innovatiivisten ratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Valvontamenetelmille
on välttämätöntä toteuttaa riittävät vaikutusten arvioinnit, joissa huomioidaan
luonnollisen monopolin erityisvalvonnan molemmat päätavoitteet, eli
verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuus ja verkon kehittäminen.

”Verkkoyhtiöt
tarvitsevat pitkäjänteisen ja ennakoitavan sääntely-ympäristön sekä läpinäkyvät
ja ymmärrettävät valvontamenetelmät tulevaisuuden tarpeisiin vastatakseen”, Lehto sanoo.

”Pidän tärkeänä, että verkkoyhtiöiden lisäksi myös muut
sidosryhmät voivat luottaa monopolitoiminnan valvontamenetelmien toimivuuteen
ja ennakollisen valvonnan pysyvyyteen.”

Energiateollisuus ry:n lausunto 30.3.2023 >

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Siirry takaisin sivun alkuun