Mitä olet etsimässä?

Sähköliiketoiminnan ylimääräinen vero ei kohtele yrityksiä tasavertaisesti

Suomen kilpailukyky Ruotsiin verrattuna heikkenee. Hallitus antoi tänään (29.12.) lakiesityksen sähkömarkkinoiden väliaikaisesta voittoverosta vuodelle 2023. Ylimääräinen vero kannetaan sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun kymmenen prosentin tuoton. Veron suuruus on 30 prosenttia. Vero maksetaan yritysten voitoista ja se tulee tuloveron päälle, jolloin marginaaliveroaste voi nousta 50 prosenttiin.

Energiateollisuus pitää ymmärrettävänä,
että Venäjän hyökkäyssodan seurauksen syntyneitä mahdollisia sähköntuottajien ylituottoja
leikataan väliaikaisesti.  Tähän
velvoittaa myös EU:n korkeita energiahintoja hillitsemään annettu hätäasetus. Nyt
ehdotettu vero ei kuitenkaan leikkaa pelkästään ylituottoja, vaan myös
normaalin ajan tuottoja ja kohtelee yrityksiä hyvin epätasa-arvoisesti.

”Veron määrä kohdistuu sattumanvaraisesti
yrityksiin riippuen niiden pääomarakenteesta ja kirjanpitotavoista. Olemme erittäin
huolissamme, että Suomessa aletaan verottamaan korkealla veroasteella myös
niitä yrityksen tuloja, jotka vastaavat normaalin ajan toiminnasta saatuja
tuottoja”, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja
Jukka Leskelä. 

”Veromallin rakentaminen on ymmärrettävästi ollut lyhyessä ajassa
haastavaa ja on hyvä, että veron laukaisevaa oman pääoman tuottoastetta
nostettiin hieman alkuperäisestä esitysluonnoksesta. Veroa tulisi kuitenkin
katsoa yrityksen koko pääomasta, ei pelkästään oman pääoman mukaan”, Leskelä
jatkaa.  

Investoinnit päästöttömään
energiajärjestelmään on keskeisin tie kohti vakaampia sähkömarkkinoita
ja kohtuuhintaista energiaa. Esitetty vero rasittaa suomalaisia yrityksiä
rajusti enemmän verrattuna Ruotsin tapaan toteuttaa EU:n lainsäädäntö.

”Kilpailemme Ruotsin kanssa investoinneista. Suomen
vero on suunniteltu vuoden mittaiseksi ja arvioiden mukaan verottaa yrityksiä monikymmenkertaisesti
verrattuna Ruotsin malliin. Tämä on erittäin huolestuttava signaali investointiympäristön
kannalta”, sanoo Leskelä.

Jos markkinoille tulee vähänkin viestiä, että
veroa jatkettaisiin myös vuoden 2024 puolelle, olisi se merkittävä takaisku investointien
ja vihreän siirtymän kannalta. Ruotsissa veroa aiotaan periä vain
1.3.-30.6.2023 väliseltä ajalta, kun meidän veromme koskee koko vuotta 2023.

Hallituksen esitys näyttää muuttuneen
soveltamisalan osalta selvästi parempaan suuntaan lausuntokierroksen jälkeen,
kun veron piiristä on otettu pois puhtaat vähittäismyyntiyhtiöt.  

”Pidämme erinomaisena, että puhtaat sähkön vähittäismyyntiyhtiöt
poistetaan veron piiristä.  Vähittäismyyjät
eivät ole hyötyneet sähkön tukkumarkkinoiden korkeista hinnoista. Päinvastoin
sähkön nopeasti kohonneet hinnat ovat tuottaneet yrityksille merkittäviä
haasteita liiketoimintaan”, Leskelä toteaa.

Lue lisää energiaverotuksesta:

https://energia.fi/energiapolitiikka/rahoitus_ja_verotus/energiaverotus

 

 

­

 

 

    

 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Siirry takaisin sivun alkuun