Mitä olet etsimässä?

Lähes kaikki sähköverkkoyhtiöt valittavat markkinaoikeuteen Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista

Vuoden alusta voimaan tulleet uudet sähköverkkopalvelun hinnoittelun valvontamenetelmät heikentävät perustavalla tavalla sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä, mikä on vastoin sähkömarkkinalain vaatimuksia.

sähköverkkopylväs alhaalta ylöspäin kuvattuna

Lähes kaikki Suomen sähköverkkoyhtiöt hakevat Energiaviraston päätöksiin muutosta markkinaoikeudessa. Yhtiöiden yhteinen valitus on toimitettu markkinaoikeuteen 29.1.2024.

Energiaviraston uudet verkkoyhtiöiden valvontamenetelmät vuosille 2024–2027 ja 2028–2031 tulivat voimaan vuoden alussa. Uudet valvontamenetelmät pienentävät sähköverkkoyhtiöiden sallittua liikevaihtoa etenkin pitkällä aikavälillä ja heikentävät merkittävästi yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä.

Sähköverkkoyhtiöt pitävät Energiaviraston valvontamenetelmiin tekemiä muutoksia osin lainvastaisina ja kohtuuttomina.

Verkkoyhtiöille on tärkeää, että valvonnan periaatteet ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Valvontamenetelmien tulisi samanaikaisesti varmistaa, että asiakkaiden verkkopalvelumaksut pysyvät kohtuullisina ja että verkkoyhtiöt voivat jatkaa investointeja sähköverkkojen kehittämiseen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi.

”Seuraaville kahdeksalle vuodelle asetetut valvontamenetelmät eivät toteuta näistä jälkimmäistä vaatimusta, emmekä pidä tältä osin uusia valvontamenetelmiä sähkömarkkinalain mukaisina”, kommentoi Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto.

Uudet valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen pitkällä aikavälillä, joka on ristiriidassa Suomen puhtaan siirtymän ja hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.

”Euroopassa sähköverkkojen kehittämisellä nähdään keskeinen rooli puhtaan siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa käännytään nyt uusilla valvontamenetelmillä vastakkaiseen suuntaan. Muun muassa näiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta uusia valvontamenetelmiä koskeva vaikutustenarviointi on ollut merkittävällä tavalla puutteellinen”, kommentoi Lehto.

Valvontamenetelmäkeskustelussa käytettyjä termejä:

  • Regulaatio: Regulaation tarkoituksena on varmistaa, että verkkopalvelut ovat kaikkien verkon käyttäjien saatavilla sovitun laatuisina, tasapuolisesti ja kohtuuhintaan: Suomessa Energiavirasto toimii kansallisena regulaattorina.
  • Valvontajakso: Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Seuraava jakso kattaa vuodet 2024–2027.
  • Valvontamenetelmät: Energiavirasto vahvistaa etukäteen kahdeksaksi vuodeksi (=kahden valvontajakson ajaksi) verkkoyhtiöille valvontamenetelmät. Valvontamenetelmillä määritetään verkkotoiminnalle yhtiökohtainen sallittu liikevaihto.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Siirry takaisin sivun alkuun