Mitä olet etsimässä?

Energiaviraston sähkön toimitusvelvollisuutta ja hintoja koskevat linjaukset mahdollistavat terveen kilpailun sähkön vähittäismarkkinoilla

Energiaviraston päätös koskee Helenin sähkömarkkinalain mukaisen toimitusvelvollisen sähkön hinnan kohtuullisuutta, julkisuutta ja sitä, voiko pörssihintaan sidottu tuote olla ainoana toimitusvelvollisena sähkön vähittäismyyntituotteena. Ratkaisun mukaan hinta on ollut kohtuullinen.

Toimitusvelvollisuus tarkoittaa, että jokaisen jakeluverkon alueella on yksi toimitusvelvollinen myyjä, jolla on velvollisuus myydä kuluttajille ja pienille yrityksille sähköä kohtuullisin ehdoin. Virastolla on edelleen käsittelyssä ratkaisuja 16 muun yhtiön osalta. Lain sisältö on ollut epäselvä, eikä sitä ole tältä osin ollut pitkiin aikoihin tarvetta tulkita.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että Energiavirasto on selkeyttänyt tilannetta ratkaisullaan”, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki

”Laki on muotoiltu hyvin yleiseksi. On tärkeää, että Energiavirasto on yksiselitteisesti vahvistanut sen, että toimitusvelvollisten sähkötuotteiden lainmukainen hinnoittelu on markkinapohjaista. Asiaa on tarkasteltu tasapuolisesti sekä kuluttajien etujen että sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta”, Heinimäki jatkaa.

Sähkön vähittäismarkkinat ovat kehittyneet ja muuttuneet merkittävästi yli 25 vuoden aikana, kun laki on ollut voimassa. Kilpailu markkinoilla on lisääntynyt niin, että nykyään käytännössä kaikilla toimitusvelvollisuuden piirissä olevilla loppukäyttäjillä on tarjolla useita kilpailevia sähkösopimuksia ja siten halutessaan mahdollisuus hankkia sopimus myös kilpaillulta sähkön vähittäismarkkinoilta. Sähkön vähittäishinnat muodostuvat kilpaillulla markkinalla, joka estää tehokkaasti hintojen nousua kilpailullista tasapainoa korkeammalle.

”Energiavirasto tulkitsee päätöksellään lakia niin, että toimitusvelvollisella myyjällä ei lähtökohtaisesti ole velvoitetta myydä sähköä toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkailleen tappiolla”, Heinimäki sanoo. 

”Näin siis toimitusvelvollinen hinta on tehdyn tulkinnan mukaan kohtuullinen, jos se on vastannut vertailukelpoisten tuotteiden markkinaehtoista hintaa tarkasteltavalla aikavälillä, ja sen hinta on myös kehittynyt johdonmukaisesti markkinatilanteen kehitystä vastaavalla tavalla.”

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Siirry takaisin sivun alkuun