Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu hyväksyttiin

Energiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton neuvottelutulos Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Vientialoilla muodostuneen yleisen linjan mukainen sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja sen piirissä on noin 5000 toimihenkilöä.

Sopimuskausi ja palkkaratkaisu

Sopimuskausi alkaa 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2025.
Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024
palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei synny,
korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja palkkarakenteen
mukaisesti vuosina 2023 ja 2024.

Vuosi 2023

Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 477 euroa
kertaerä. Lisäksi 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden
alusta toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 % yleiskorotuksella,
ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Vuosi 2024

Ellei paikallisesti toisin sovita, korotetaan
toimihenkilöiden kuukausipalkkoja 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta 2,0 %:n yleiskorotuksella. Samana ajankohtana
korotetaan palkkoja myös 0,5 % yrityskohtaisella erällä, joka jaetaan työnantajan
päättämällä tavalla.

Työehtosopimuksen kehittäminen

Palkkaratkaisun lisäksi osapuolet sopivat edellisen
työehtosopimuskauden aikana yhteisessä työryhmässä käsiteltyjen,
työehtosopimusta selkeyttävien muutosten toteuttamisesta työehtosopimuksen
teksteihin sekä tämän työn jatkamisesta myös alkavalla sopimuskaudella.

Energiateollisuus ry:n työmarkkinoista vastaava johtaja Timo
Yli-Koivisto
on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen.

”Neuvotteluita käytiin hyvässä
hengessä Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton kesken. Sopimus on
yleisen linjan mukainen. Huomion arvoista sopimuksessa on, että paikallisesti
sovittava palkkaratkaisu on ensisijainen vaihtoehto. Tämä mahdollistaa
yrityksen liiketoiminnallisen ja taloudellisen tilanteen huomioimisen molempina
vuosina. Mikäli sopua palkkaratkaisusta ei paikallisesti löydetä, palkkoja
korotetaan ns. perälaudan mukaisesti, joka tasoltaan vastaa viennin avausratkaisua”,
Yli-Koivisto sanoo.

”Olen tyytyväinen myös siihen, että
ns. perälaudassa on yrityskohtainen erä ja sopimuskauden aikana yhteisessä
työryhmässä käsitellyt selkeyttävät muutokset hyväksyttiin osana ratkaisua.
Kiitos sekä neuvottelukumppaneille, että neuvotteluissa mukana olleille
neuvottelukunnille”, Yli-Koivisto jatkaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun