Mitä olet etsimässä?

Energiateollisuuden Leskelä: Energianeuvoston esitys sähkön tuottajien tuoton leikkaamisesta uhkaa syventää energiapulaa

Energianeuvosto tekee päätöksensä sähkömarkkinoiden sääntelystä jo perjantaina, josta tulee sitovaa lainsäädäntöä. Energiateollisuus ry:n mukaan asiantuntijuus on ohitettu valmistelussa, joten päättäjillä ei ole riittävää tietoa päätösten perustaksi.

Energiateollisuus ry
kannattaa Euroopan Komission asetuksessa esitettyjä hätätoimenpiteitä sähkön
säästön ja sähkön kulutushuippujen alentamisesta, mutta esitys sähköntuottajien tuottokatosta on
epäonnistunut. Esityksen tavoitteena ei ole alentaa sähkön markkina- tai
asiakashintoja, vaan sillä pyritään säätämään tuottokatto osalle sähköntuotannosta.
Esitys koskee ainakin tuulella, auringolla, biomassalla, jätteillä,
ydinvoimalla, ruskohiilellä, turpeella ja geotermisesti tuotettua sähköä, sekä
mahdollisesti osaa vesivoimasta. Näiden tuotto halutaan rajata 180 euroon /
MWh, riippumatta niiden todellisista tuotantokustannuksista.

–         
Esitys olisi erittäin arvaamaton sähkömarkkinoiden ja koko
sähköjärjestelmän toiminnalle, arvioi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja
Jukka Leskelä
. – Se voisi – riippuen toteutustavasta – vähentää sähkön
tarjontaa kokonaisuudessaan tai ohjata tuotannon ajoittumista väärin vaarantaen
sähkön riittävyyden huippukulutustilanteissa, Leskelä jatkaa.

Tuottokatto puuttuisi markkinoihin tavalla, joka
heikentäisi yritysten ja niiden rahoittajien mahdollisuuksia toteuttaa
investointeja, jotka ovat vähänkin pidemmällä aikavälillä tehokkain keino
laskea sähkön hintaa varsinkin nyt, kun Eurooppa on aloittanut lopullisen
irrottautumisen energiayhteistyöstä Venäjän kanssa.

–         
Esityksestä ei ole tehty minkäänlaista vaikutusarviota ja sen
valmistelu on tehty kovalla kiireellä ja kuulematta sähkömarkkinoiden
asiantuntijoita, Leskelä toteaa. –  Ei
ole varmaa, että esitys alentaisi kotitalouksien ja yritysten energialaskuja,
vaan vaikutus voisi olla jopa päinvastainen. Energiateollisuus pitää esitystä
paraatiesimerkkinä huonosta lainsäädännöstä ja huonosta lainsäädännön
valmistelusta, Leskelä jatkaa.

–         
Esitystä tarjotaan määräaikaisena koskien ensi talvea, mutta
energiayritykset ja niiden investointien rahoittajat pelkäävät tästä tulevan
pidempiaikainen menettely. Menettäisimme investointeja ja syventäisimme
energiakriisiä.

Esityksellä pyritään vaikuttamaan
sähköntuottajien kohtuuttomiksi katsottuihin tuottoihin. Suomessa sähköntuotanto
on valtaosin julkisen sektorin omistuksessa, jolloin mahdolliset lisätuotot
olisivat jo julkisen sektorin käytössä, jos niitä tulisi. Omistajat, eli kunnat
ja valtio, voivat halutessaan käyttää mahdollisia lisätuottoja helpottamaan
kansalaisten ja yritysten ahdinkoa. Verotus olisi sen sijaa merkittävä
tulonsiirto kunnilta valtiolle. Monet kunnat ovat jo omistajaohjauksen kautta
subventoineet asukkaittensa sähkölaskuja. Esitys voisi toteutuessaan viedä
tältä edellytykset.

–         
Loppuosa tuotannosta on melkein kokonaan vientiteollisuuden
omistuksessa, Leskelä sanoo. – Senkään kilpailukykyedellytyksiä ei kannata
leikata nostamalla energiakustannuksia. 
Vientiteollisuus tuottaa sähköä omakustannushintaan omaan käyttöönsä, ei
markkinoilla myytäväksi, Leskelä jatkaa. 

 

Lisätietoja: Jukka Leskelä,
toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry., p. 050 593 7233

 

 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun