Mitä olet etsimässä?

Energia-asenteet: Energialta halutaan kotimaisuutta

Ydinvoiman kannatus kaikkien aikojen ennätykseen, vesivoiman suosio kasvanut merkittävästi.

Energiakriisi on muuttanut suomalaisten energia-asenteita. Muutokset ovat merkittäviä. Energiateollisuus ry:n Iro Researchilla teettämän energia-asenne -tutkimuksen mukaan sähköstä
halutaan kotimainen, toimitusvarma, hiilineutraali vientituote.

Ydinvoiman kannatus on kokenut kaikkein dramaattisimman muutoksen. Sen kokonaiskannatus on noussut peräti 83 %:iin. Viime vuonna puolet vastaajista halusi ydinvoimaa lisää, ja neljännes piti nykyistä määrää sopivana. Tänä vuonna lisääjien määrä oli 65 % ja määrää sopivana pitävien määrä oli 18 %. Yhteenlaskettu kannatus nousi 74 %:sta 83 %:iin. Esimerkiksi vuonna 2016 yhteenlaskettu kannatus oli 59 %. Ydinvoiman kannatus on noussut kaikissa kansalaisryhmissä sukupuolesta, asuinkunnasta, iästä ja poliittisesta katsomuksesta riippumatta.  Ydinvoiman laajaa suosiota kuvaa se, että vähiten ydinvoimaa kannattavien vihreiden keskuudessakin ydinvoiman kannatus on 72 %.

Aurinko- ja tuulivoiman suosio on säilynyt korkealla. Vesivoiman suosio nousi hieman varovaisemmin, vuoden 2021 87 %:sta 89 %:iin. Siirtymät olivat suurempia kannatuksen sisällä. Niiden, jotka kannattavat vesivoiman lisärakentamista, osuus nousi 54 %:sta 62 %:iin.

Myös kotimaisen turpeen suosio kasvoi pitkän kannatustaantuman päätteeksi. Turpeen käytön lisäämisen kannatus oli yli kaksinkertaistunut 29 %:iin, ja kokonaiskannatus kohonnut 32 %:sta 49 %:iin.

– Yleensä asenteet muuttuvat hitaasti. Venäjän hyökkäys ja energiakriisi ovat muuttaneet asenteita poikkeuksellisen paljon ja nopeasti, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Nyt halutaan selkeästi lisää kotimaista ja päästötöntä tuotantoa, ja se on tulevien, energiakriisin taltuttamiseen tarvittavien investointien kannalta todella hyvä asia.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jäljet näkyvät asenteissa monellakin tavalla. Maakaasun suosio energialähteenä on suorastaan sukeltanut. Bio-energiaan liittyen on käyty kriittistä yhteiskunnallista keskustelua, mutta puun käyttö energianlähteenä nauttii samanlaista suosiota kuin edellisenäkin vuonna.

Energia-omavaraisuutta pidetään tärkeimpänä energiapolitiikan tavoitteena, jopa tärkeämpänä kuin kohtuullista energian hintaa. Lämmön toimitusvarmuuden kannalta merkittävän
turpeen lisäkäyttö saa ymmärrystä osakseen, vaikka se tuottaakin päästöjä.

Ilmastonmuutosta vastaajat pitävät edelleen lähes yhtä merkittävänä ihmiseen kohdistuvana uhkana kuin viime vuonna, mutta vertailussa sen suosio jää omavaraisuuden, uusiutuvan
energian lisäämisen ja toimitusvarmuuden taakse.

– Meille on tärkeää, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikkamme nauttii kansalaisten tukea, Leskelä toteaa.

– Yhtiöt investoivat vihreän siirtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti, ja investoinnit edellyttävät ennakoitavaa toimintaympäristöä. Sellainen tuntuu edelleen olevan olemassa, Leskelä jatkaa.

Energiateollisuus teettää energia-asennetutkimuksen vuosittain. Kyselyitä on tehty vuodesta 1983. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin paneelissa 14.10.-2.11.2022 välisenä aikana, n=1000.

Linkki tutkimukseen: Energia-asenteet 2022

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Siirry takaisin sivun alkuun