Mitä olet etsimässä?

6. Kuluttajan on saatava perusteltu tieto hinnanmuutoksista

Sopimusvahvistuksesta on käytävä ilmi hinta, josta myyjä ja kuluttaja ovat puhelimessa sopineet. Määräaikaisen sopimuksen hintaa ei voi muuttaa kesken sopimuskauden paitsi hyvin
poikkeuksellisissa tilanteissa kuten lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen takia. Jos myyntisopimus on toistaiseksi voimassa oleva, hintaa voidaan muuttaa vain sopimusehdoissa mainituin perustein.

Mikäli hinnat muuttuvat, sähkönmyyjän on lähetettävä kuluttajalle vähintään kuukautta ennen muutosta ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko kuluttajalla oikeus irtisanoa myyntisopimus.

Vinkki kuluttajalle:
Tarkista aina, että myyntisopimuksen vahvistuksessa on hinnat, joista puhelimessa sovittiin. Jos hinta on sidottu johonkin viitearvoon, tarkista että viitearvo ja laskentakaava vastaa puhelimessa sovittua.

Siirry takaisin sivun alkuun