Mitä olet etsimässä?

2. Sopimuksen sisältö tulee avata kuluttajalle yksiselitteisesti

Sopimusta tehtäessä kuluttajan tulee saada ymmärrettävät, kattavat
ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot sopimukseen liittyvistä seikoista. Myyjän
tulee selkeästi kommunikoida, kun kyseessä on sopimusehto, joka poikkeaa
toimialalla yleisesti käytössä olevista menettelytavoista (kuten
etukäteislaskutus, poikkeava irtisanomisaika). Markkinointi ei saa olla
totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Vertailevan markkinoinnin pitää perustua
oikeisiin tietoihin. Myyjän tulee puhelinkeskustelun päätteeksi käydä läpi kuluttajan
kanssa tekemänsä sopimuksen sisältö.

Vinkki kuluttajalle:
Huomioi, puhutaanko puhelimessa tarjouksesta vai sopimuksesta. Jos haluat vain
tarjouksen, se kannattaa varmistaa nimenomaisesti pyytämällä. Kuluttaja voi
tällöin perehtyä myyjän tarjoukseen puhelun jälkeen, ennen tarjouksen
hyväksymistä.

Joidenkin sähkönmyyntisopimusten hinta voi
olla sidottu viitearvoon. Pyydä puhelimessa myyjää kertomaan, miten tällaisessa
tapauksessa viitearvon vaikutus otetaan huomioon.

Siirry takaisin sivun alkuun