Mitä olet etsimässä?

2. Myyntipuheluiden tallentaminen ja puhelintallenteiden tarkistaminen

Puheluiden nauhoittaminen on henkilötietojen keräämistä, josta myyjän on kerrottava rekisteröidyille. Tallentamisesta on ilmoitettava ennen nauhoittamisen aloittamista. Pelkkä maininta puheluiden tallentamisesta sähkömyyjän verkkosivuilla ei ole riittävää, sillä rekisteröidyn on saatava tieto silloinkun henkilötietoja kerätään.

Henkilön oikeus saada tutustua omiin tietoihinsa koskee myös puhelutallenteita, sillä ääni on nauhalle tallentuessaan henkilötieto, jos ihminen on siitä tunnistettavissa. Puhelunauhoitteisiin sisältyy käytännössä aina myös toista henkilöä koskevia henkilötietoja. Tämä ei kuitenkaan ole este rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamiselle.

Vinkki kuluttajalle:
Sinulla on oikeus saada tutustua puhelutallenteeseen. Sähkönmyyjällä on velvollisuus toimittaa sinulle jäljennös tallenteesta. Jäljennös puhelutallenteista voidaan tapauksen mukaan toimittaa kirjallisessa muodossa esimerkiksi litteroituna tai sähköisesti, kuten nauhoitteena.

Siirry takaisin sivun alkuun