Mitä olet etsimässä?

Finnish Energy consultation on reaching the EU 2030 climate target – a Finnish Energy roadmap for efficient policy

Komissio julkaisee kesällä 2021 EU:n 2030 ilmasto- ja
energiakehyksen päivityksen, jota kutsutaan myös Fit for 55-paketiksi.
Päivityksellä komissio haluaa varmistaa uuden, kunnianhimoisemman EU:n
2030-ilmastotavoitteen saavuttamisen.

Fit for 55-paketti kattaa EU:n päästökaupan,
taakanjakosektorin, LULUCF:n, uusituvan energian direktiivin (RED),
energiatehokkuusdirektiivin (EED) sekä energiaverodirektiivin päivityksen.
Myöhemmin syksyllä 2021 komissio julkaisee myös päivityksen
valtiontukisääntöihin.

Energiateollisuus tukee EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteen
nostamista vähintään 55 prosenttiin. Mielestämme päästökaupan,
energiaverotuksen, valtiontukisääntöjen, kestävän rahoituksen ja EU-varojen
käytön kehittäminen on ratkaisevassa asemassa investointien kanavoimiseksi
älykkäästi, tehokkaasti ja markkinaehtoisesti. Uusiutuvan energian direktiivin
ja energiatehokkuusdirektiivin osalta päällekkäisyys muun lainsäädännön ja
toistensa kanssa tulisi minimoida. 

ET:n pääviestit Fit for 55 -pakettiin löydät
alta.

Lataa Fitfor55_framework_Finnish_Energy_20210205 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun