Mitä olet etsimässä?

Lausunto flow based kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotosta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ilmoittivat syksyllä, että uuden kapasiteetinlaskentamenetelmän suunniteltu käyttöönotto viivästyy järjestelmäteknisistä syistä kuluvan vuoden lokakuulle. ET ja suomalaiset markkinatoimijat ovat lausuneet aiheeseen liittyen useamman kerran, viimeksi viime vuoden keväällä Entso-e:n kuulemisen yhteydessä.

Käynnissä oleviin rinnakkaisajoihin, niissä käytettyihin parametreihin ja niiden perusteella tehtyyn arviointiraporttiin ET suhtautui kriittisesti ja toivoimme useampia
korjaustoimenpiteitä. Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset hyväksyivät arviointiraportin viime kesänä, mutta samalla asettivat tiettyjä vaatimuksia kantaverkkoyhtiöille vastattavaksi ja ratkaistavaksi. Sääntelyviranomaisten vaatimukset ovat toki kannatettavia, mutta emme ole vakuuttuneita siitä, että ne olisivat riittäviä. Kapasiteetinlaskentamenetelmän muutos vaikuttaa merkittävästi Pohjoismaiseen ja siten myös Suomalaiseen markkinaan. ET kokee tärkeäksi ilmaista alan näkemys tähänastisesta prosessista sekä tarvittavista toimenpiteitä ennen varsinaista käyttöönottoa, jotka pitäisi olla mahdollista toteuttaa ennen varsinaista käyttöönottoa.

Lataa Lausunto flow based kapasiteetinlaskentamenetelman kayttoonotosta_20240201 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 478 7415

Siirry takaisin sivun alkuun