Mitä olet etsimässä?

YVA-menettelyn sisällyttäminen hankkeen muihin menettelyihin – Ramboll 2017

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia YVA-menettelyn yhdistämiseksi hankkeen muihin lupa- ja kaavoitusmenettelyihin. Samalla tutkittiin YVA-yhteysviranomaisen tehtävien tarkoituksenmukaisinta hoitamista. Työssä huomioitiin uudistetun YVA-direktiivin ja muun EU-lainsäädännön sekä kansallinen valtionhallinto- ja maakuntauudistuksen reunaehdot. Lisäksi työssä selvitettiin YVA-menettelyn täytäntöönpanotapoja useissa eri maissa. Työtä rahoittivat Ympäristöpooli, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Selvityksen perusteella YVA-menettely on mahdollista
integroida luvitukseen ja kaavoitukseen eri tavoilla siten, että hankkeen
kokonaisluvitus sujuvoituu. Eri menettelyissä tarvittavia selvityksiä,
asiakirjoja ja tiedottamista on mahdollista yhdistää. YVA-ohjelmavaihe ei ole
pakollinen ja YVA-yhteysviranomaisen tehtäviä voi hoitaa myös lupaviranomainen.

Selvityksen tuloksia käytetään kansallisen YVA-lainsäädännön
sekä ympäristömenettelyitä koskevien lainsäädäntöhankkeiden (mm. yhden luukun
-ympäristöpalvelut) edunvalvonnassa.

Työtä rahoittivat Ympäristöpooli, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Lataa YVA-menettelyn sisallyttaminen hankkeen muihin menettelyihin (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun