Mitä olet etsimässä?

Ympäristövirtaamaselvitys – AFRY, 2020

Suomessa ei ole ennen vuotta 2015 kattavasti selvitetty, millä tavalla ympäristövirtaama toteutuu vesivoimalaitoksilla. Ensimmäinen ympäristövirtaamaselvitys toteutettiin kyselytutkimuksena ÅF-Consult Oy:n toimesta vuonna 2015, ja vuonna 2020 käynnistettiin uusi AFRY:n toteuttama selvitys, jonka tavoitteena oli täydentää kyselytutkimuksen tuloksia niiden voimalaitosten osalta, jotka eivät vastanneet alkuperäiseen kyselyyn.

Selvityksen ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa
vesivoimalaitosten luvissa olevia ympäristövirtaamaan verrattavia määräyksiä
sekä käytäntöjä, jotka perustuvat sopimuksiin tai muuhun vapaaehtoisuuteen.
Samalla tavoitteena oli selvittää myös ns. nollavirtaamien esiintymistä ja
voimalaitoksiin liittyviä kalataloustoimenpiteitä. Selvitystyö keskittyi
ainoastaan vesivoimalaitoksiin, ja tarkastelun kohteena olivat kaikki käytössä
olevat teholtaan vähintään 0,1 MW vesivoimalaitokset.

Selvityksen tulokset perustuvat pääosin voimalaitosten omistajille
suunnatulla kyselyllä kerättyyn aineistoon. Seitsemän laitoksen osalta aineisto
perustuu AFRY:n tietoon laitosten luvista ja käytännöistä. Tuloksissa on mukana
198 voimalaitosta, eli 90 % kaikista käytössä olevista teholtaan vähintään 0,1
MW laitoksista.

Ympäristöpooli rahoitti selvityksen.

Lataa Ymparistovirtaamaselvitys (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun