Mitä olet etsimässä?

Ympäristöselvitysten riittävyys tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa / Opinnäytetyö 2021

Tuulivoiman osuus Suomen sähkön tuotannosta on kasvanut ja tuulivoiman rakentamisen lupamenettelyjä on pyritty sujuvoittamaan, jotta Suomesta tulisi houkutteleva investointiympäristö tuulivoimalle. Vaikka tuulivoimaan suhtaudutaan yleisellä tasolla myönteisesti, useimmista tuulivoimahankkeista valitetaan hallintotuomioistuimiin.

Ympäristöpoolin rahoittamassa pro gradu -tutkielmassa
tarkastellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaisen vaikutusten
arvioinnin riittävyyttä tuulivoimaosayleiskaavoissa. Tutkielmassa muodostetaan
kokonaiskuva tuulivoimaosayleiskaavojen vaikutusten arviointia käsittelevästä
sääntelystä ja viranomaisohjeistuksesta. Selvityksessä nousi esiin viisi
keskeistä vaikutusten arvioinnin riittävyyteen liittyvää teemaa: melu- ja
maisemavaikutukset, viranomaisohjauksen merkitys, luonnonsuojelulain
suojelumääräykset, maakuntakaavoitus ja seudulliset vaikutukset ja kansallisen
turvallisuuden huomioon ottaminen.

Pro gradu -tutkielmaan voi tutustua täällä.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun