Mitä olet etsimässä?

Ympäristökaari – Acts Oy 2023

Luvituksen sujuvoittamiseen liittyvässä keskustelussa mainitaan usein ympäristökaari yhtenä keinona. Ympäristöministeriön vuoden 2022 strategiassa on vuosien 2026-2030 ajalle kirjattu ympäristölakien lähentämisen ja yhdistämisen mahdollisuuksien selvittäminen ja ympäristökaaren valmistelu.

Acts Oy:n tekemässä selvityksessä tarkasteltiin kysymystä siitä, mitä ympäristökaari voi tarkoittaa osana suomalaista oikeusjärjestelmää. Selvityksessä kuvailtiin eri aikoina toteutettujen kansallisten kodifikaatiohankkeiden piirteitä. Selvityksessä analysoitiin eräitä muita eurooppalaisia (erityisesti Ruotsi ja Alankomaat) ympäristölainsäädäntömalleja ja niistä saatuja kokemuksia. Näiden perusteella koottiin näkemyksiä ympäristökaaren mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Lopputuloksena esitettiin kolme kehittämisvaihtoehtoa (VE-0, VE-1 ja VE-2), jotka kuvasivat aineellisen ja menettelyllisen ympäristölainsäädännön eriasteista yhdistämistä. Työssä huomioitiin kansalliset yhden luukun lainsäädäntöhankkeet, luvituksen etusijalainsäädäntö sekä tulossa olevat luvituksen menettelyitä koskevat EU-säädökset. Viranomaisten osittainen yhdistäminen ja eri lakien menettelyiden yhtenäistäminen, mutta lainsäädännön jättäminen muutoin valtaosaltaan erilleen (VE-1) nähtiin todennäköisenä lähivuosien kehittämissuunnaksi.

Terram, mihi crede, ea lanx et maria deprimet.

Työssä tarkasteltiin ympäristökaarta myös erityisesti energia-alan hankkeiden näkökulmasta.  Tarkastelussa oli ympäristökaaren tuomat mahdollisuudet ja uhat toimialan yritysten lupa- ja muissa viranomaismenettelyissä. Työn loppupäätelmien mukaan ympäristökaaren hyödyt koituisivat erityisesti laitosmaisiin hankkeisiin. Kokonaisuutena arvioiden ei ole itsestään selvää, että energia-alalle olisi erityistä hyötyä ympäristölainsäädännön laajasta kodifikaatiosta.

Hankkeen rahoittivat Ympäristöpooli ja EK. Hankkeen loppuraportti on saatavana pyydettäessä.

Lisätietoja 

Heidi Lettojärvi
Asiantuntija, Tuotanto
+358 50 595 7705
heidi.lettojarvi@energia.fi

Marja Rankila
Asiantuntija, Ympäristöpoolin koordinaattori
+358 40 545 4373
marja.rankila@energia.fi

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun