Mitä olet etsimässä?

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Sähkötutkimuspoolin rahoittama verkostoautomaation tietoturvaa koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen teki Jouko Tervo konsulttitoimisto Renecosta. Selvityksen taustalla on ET:n sähköverkkovaliokunnan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, jossa yhtenä painopisteenä on ollut tietojärjestelmät, verkostoautomaatio ja viestiverkot sekä tietoturvallisuus. Tältä osin tavoitteena on ollut mm. selvittää verkkoyhtiöiden verkostoautomaation ja tietoliikenneverkkojen tietoturvan taso ja kehittämistarpeet.

ICT-teollisuudessa viimeisen vuosikymmenen jatkunut internet- ja IP-teknologian kehitys näkyy vahvasti myös sähköverkkoyhtiöiden verkostoautomaatio- ja verkonhallintajärjestelmien rakenteessa, ominaisuuksissa sekä niitä palvelevissa tietoliikenneratkaisuissa. Internetin ja ethernet-pohjaisten lähiverkkojen sekä IP-protokollan kasvava rooli erilaisten automaatio-, hallinta- ja mittausratkaisujen rakennusosina sekä voimakkaasti lisääntynyt järjestelmien välinen tiedonsiirto ovat kasvattaneet tietoturvariskejä tuntuvasti myös sähköverkkoympäristössä.

Sähkötutkimuspoolin rahoittama verkostoautomaation tietoturvaa koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen teki Jouko Tervo konsulttitoimisto Renecosta. Selvityksen taustalla on ET:n sähköverkkovaliokunnan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, jossa yhtenä painopisteenä on ollut tietojärjestelmät, verkostoautomaatio ja viestiverkot sekä tietoturvallisuus. Tältä osin tavoitteena on ollut mm. selvittää verkkoyhtiöiden verkostoautomaation ja tietoliikenneverkkojen tietoturvan taso ja kehittämistarpeet.

Selvityksen lopuksi energia- ja sähköverkkoyhtiöille ehdotetaan kattavaa turvallisuuspolitiikan määrittelyä, jonka yhtenä erityisenä tarkastelualueena on tieto- ja kyberturvallisuus. Työ on luontevaa tehdä osana muuta jatkuvuussuunnittelua ja riskien hallintaa. Tietoturva tulee samalla integroiduksi osaksi johtamista, toimintaprosesseja ja toiminnan seurantaa. Jatkuvuussuunnittelussa keskeisessä osassa on järjestelmien käytettävyys ja palauttaminen kriisi- ja häiriötilanteista. Osassa verkkoyhtiöitä työtä on pitkälle tehty ja asiat hyvässä kunnossa, mutta kaikille riittää vielä tekemistä.

Lataa Verkostoautomaatiojarjestelmien_tietoturva_pakattu (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun