Mitä olet etsimässä?

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltaminen – Novox Oy ja Asianajotoimisto Petri Vesa Oy 2017

Hankkeessa tunnistettiin suurten polttolaitosten BAT-päätelmiin liittyviä tulkinnallisia ja kansallisesti linjattavissa olevia kysymyksiä. Päätelmät jättävät joustavuutta kansalliseen täytäntöönpanoon monin osin, sillä päätelmät eivät ota kantaa IE-direktiivin ja päätelmien yhteensovittamiseen, vaatimusten asettamistapaan laitosten ympäristöluvissa eikä vaatimusten noudattamisen arviointiin. Hankkeen rahoittivat ja hankkeen ohjausryhmässä toimivat ympäristöpooli, ympäristöministeriö ja Metsäteollisuus ry.

Hankkeen hyödyntäminen

Suurten
polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät)
julkaistiin 17.8.2017. Suurten polttolaitosten ympäristöluvat on
pääsääntöisesti tarkistettava päätelmien johdosta.

 Ympäristöhallinto
julkaisi 9.10.2017 kansallisen ohjeistuksen, joka koostuu kahdesta osasta.
Toinen osa on ympäristöministeriön laatima menettelyihin sekä päätelmien
johdosta tehtäviin selvitysten ja hakemusten laadintaan painottuva ohje. Poolin
hankkeessa laadittu selvitys on sellaisenaan kansallisen ohjeistuksen
toinen osa, jossa pääpaino on tekniset kysymykset. Kansallista ohjeistusta esiteltiin suuren osallistujamäärän
keränneessä 25.9.2017 järjestetyssä ympäristöhallinnon seminaarissa.

 Kansallisen
ohjeistuksen on tarkoitus auttaa hakemusten laadinnassa, yhtenäistää
lupaharkintaa sekä edesauttaa lupien sujuvaa käsittelyä.

 Linjauksia soveltamiseen

Selvityksessä linjataan kattavasti päätelmien
soveltamiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä sekä kunkin yksilöidyn BAT-vaatimuksen
täytäntöönpanokysymykset.

 Selvityksessä kuvataan
mm. päätelmien soveltamisala ja luvan tarkistamisajankohtaan liittyvän
päätoiminnan määrittely sellaisten toimintojen osalta, jotka koostuvat useista
ns. direktiivilaitoksista. Selvityksessä esitetään menettelyt monipolttoaine-
ja rinnakkaispolttolaitosten sekä vähän käyvien laitosten päästörajojen
asettamiseen. Päätelmissä on lyöty lukkoon päästörajat vaihteluväleineen
– selvityksessä linjattiin yläraja lähtökohtaisesti riittäväksi. Päästörajojen noudattamista koskevat
linjaukset kohtuullistavat BAT-vaatimuksia osaltaan. Näitä ovat mm.
mahdollisuus määritellä laajasti BAT-rajojen noudattamisen ulkopuolelle jäävät
toimintatilanteet, vuorokausirajan noudattamiseen liittyvä 110 %:n sääntö sekä
mahdollisuus vähentää mittausepävarmuus jatkuvatoimisesti mitatuista päästöpitoisuuksista.
Ohjeessa kuvataan myös BAT-poikkeusten edellytyksiä juuri polttolaitosten
osalta.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Suurten_polttolaitosten_BAT_-_Paatelmien_soveltaminen_loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun