Mitä olet etsimässä?

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston(TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia.Maadoitusjärjestelmät –hankkeen taustana on ollut:

  • Sähköverkkoinvestoinnit ovat voimakkaassa kasvussa
  •  Maadoitusverkon rakenne muuttuu, kun maakaapeleita asennetaan myös taajamien ulkopuolella
  • Maadoitusten laajamittainen yhdistyminen keskijännitekaapeleiden kautta
  • haja-asutusaluemaisessa verkossa on uusi asia ja yleistyy tulevaisuudessa
  • Standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset [1] uusimisen yhteydessä havaitut epäselvyydet maadoitusjärjestelmissä
  • Aalto-yliopistolla oli teetetty tutkimus siirtyvistä jännitteistä vuonna 2014. Tehtävänä oli tarkastella millaisia kosketusjännitteitä keskijännitejakeluverkon maasulun aikana voi asiakkaille siirtyä ja millaisen riskin nämä jännitteet voivat aiheuttaa.
Lataa Maadoitusjarjestelmat_loppuraportti_TTY (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun