Mitä olet etsimässä?

Sähköntuotannon verkkopalveluehdot 2011 (myös ruotsiksi)

Tätä liitettä TVPE11 sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähköntuottajalle toimitettavassa säh-köverkkopalvelussa jossa sähköntuottajan sähköntuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kans-sa niin, että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon, ja kun verkon jännite-taso on alle 24 kV. Nämä ehdot ovat osa tätä palvelua koskevaa, jakeluverkon haltijan ja sähkön-tuottajan välistä verkkosopimusta. Sähköntuottajan sähköntuotantolaitteisto voi olla kytketty jakelu-verkkoon suoraan tai kiinteistön sisäisen tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sähköverkon kautta.

Lataa Sahkontuotannon_verkkopalveluehdot_TVPE11 (PDF) Lataa Nattjanstvillkor_for_elproduktion_NTVP11_20160629 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Siirry takaisin sivun alkuun