Mitä olet etsimässä?

Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan sääntely ja kehittäminen (LUT) – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Raportissa tarkastellaan sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan
valvontaan liittyvän sääntelyn nykytilaa, tavoitteita, haasteita ja sääntelyn
kautta saavutettuja tuloksia.

Tutkimusraportin laatimisen yhteydessä tutkijaryhmä on
laajasti keskustellut eri toimijatahojen kanssa nykyisen sääntelyn sisältävien
tavoitteiden ja menetelmien toimivuudesta sekä havaituista kehitystarpeista ja
-tavoitteista. Tutkijaryhmällä on ollut käytössään verkkoyhtiöiden verkkodataa
ja verkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmia. Nämä lähtötiedot ovat
toimineet pohjana arvioitaessa nykysääntelyn ja mahdollisten muutosten
vaikutuksia sähkönsiirtohintojen kehitykseen ja verkkoyhtiöiden taloudelliseen
tilanteeseen.
 

Tutkimusraportissa ei sellaisenaan esitetä yksittäisten
verkkoyhtiön laskelmien tuloksia. Tuloksia esitetään esimerkinomaisesti
erilaisissa toimintaolosuhteissa toimiville verkkoyhtiöille. 

Työn on rahoittanut LUT-yliopiston lisäksi
Sähkötutkimuspooli ja Energiateollisuus ry.

Lataa Sahkonjakeluverkkoliiketoiminnan_saantely_ja_kehittaminen_LUT_2020 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Siirry takaisin sivun alkuun