Mitä olet etsimässä?

Protect-DG – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Protect-DG – Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa –projekti on yksi INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman hankkeista, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin rakennerahastosta (EAKR).

Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja niin keskijänniteverkon vikatilanteiden hallintaan ja verkossa olevien pientuotantolaitosten ohjaukseen. Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen on perusedellytys, jotta hajautettua tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti lisätä sähkönjakeluverkkoon. Samalla yhteiskunnan vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden kasvattamisessa ovat lisääntyneet. Tämän seurauksena sähkönjakeluverkoissa on siirrytty laajamittaiseen maakaapelointiin, joka taas edellyttää kehittyneitä menetelmiä vianpaikannukseen.

Projektin loppuraportti ja seminaarin esitykset löytyvät
täältä: 
http://www.uva.fi/fi/research/groups/ses/projects/protectdg_loppuraportti/

Protect-DG -projektin verkkosivu:
http://www.uva.fi/fi/cooperation/projects/prodg/

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Siirry takaisin sivun alkuun